Wyższe opłaty do kasy gminy: jak się bronić

Każdy, kto ma mieszkanie, dom, działkę, płaci podatek od nieruchomości i często też opłatę za użytkowanie wieczyste. Właśnie rozsyłane są pisma z nowymi stawkami. Nie zgadzasz się z podwyżką? Radzimy, co możesz zrobić!

Znacznie wyższe mogą być głównie opłaty za użytkowanie wieczyste. Dlaczego? Gminy twierdzą, że ceny grun tów rosną (zwłaszcza w dużych miastach) i zatrudniają do wyceny swoich rzeczoznawców. Jednak nie musisz się godzić na wysoką podwyżkę, jeżeli uważasz, że jest nieuzasadniona!

Wyjaśniamy, jakie kroki możesz podjąć, żeby płacić mniej (niżej przykłady rozwiązań). Podatek od nieruchomości też może wzrosnąć, ale gminy nie mogą go windować, bo są maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów. Podwyżkę jednak też możesz kwestionować.

Reklama

Marcin Nagórek, radca prawny

Opłata za użytkowanie wieczyste

Jeśli dostałaś zawiadomienie o wysokiej podwyżce tej opłaty, zawalcz o jej obniżenie. Masz na to trzy sposoby.

Pierwszy: możesz wystąpić o rozłożenie opłaty na raty. Złóż podanie do gminy w ciągu 14 dni przed terminem płatności. Druk wniosku otrzymasz w gminie.

Drugi: możesz ubiegać się o 50-proc. bonifikatę, jeśli miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 1873 zł brutto, czyli połowy przeciętnego wynagrodzenia krajowego.

Trzeci: możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego wg poniższego wzoru.

Twoje dane

Podaj swoje imię, nazwisko i adres (tej nieruchomości, której dotyczy opłata za użytkowanie wieczyste). Wpisz też numer telefonu lub mejl do kontaktu.

O co występujesz

We wniosku zażądaj ustalenia, że nowa opłata jest nieuzasadniona (lub uzasadniona, ale w niższej wysokości). Podaj numer sprawy: znajdziesz go w piśmie z podwyżką opłaty. Powołaj się na przytoczone przez nas przepisy.

Załączniki

Dołącz: drugi egzemplarz wniosku, faktury poniesionych inwestycji i opinię swojego rzeczoznawcy.

Podaj datę oraz adresata odwołania

Wniosek musisz złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania pisma z urzę du. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w gminie. Urząd przekaże je do kolegium.

Uzasadnij swój wniosek

Napisz, dlaczego kwestionujesz opłatę w nowej wysokości. Wylicz powody, dla których twoim zdaniem ta opłata powinna być niższa.

Twój podpis

Na końcu musisz się odręcznie podpisać (niebieskim długopisem).

Podatek od nieruchomości

Jest to podatek lokalny, więc też ustalany przez gminy. Jednak pułap podwyżki jest ograniczony. Maksymalne stawki na 2014 r. (przykłady) Wysokość podatku zależy od rodzaju nieruchomości i nie może przekroczyć: – 0,74 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania, – 23,03 zł od m kw. powierzchni lokalu, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. Więcej informacji znajdziesz w obwieszczeniu ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Monitor Polski z 9 września 2013 r., poz. 724). Opłata w ratach

Podatek od nieruchomości możesz płacić w ratach. Nie musisz o to specjalnie wnioskować.

W zawiadomieniu z gminy opłata jest już rozłożona na 4 raty. Terminy płatności są do: 15 marca, 15 maja, 15 września oraz do 15 listopada.

Ulgi w spłacie podatku

Jeżeli nie stać cię na zapłacenie podatku od nieruchomości, bo np. straciłaś pracę, możesz złożyć wniosek do urzędu gminy o odroczenie lub umorzenie płatności. Takie prawo daje ci ordynacja podatkowa! Musisz tylko dobrze uzasadnić prośbę. We wniosku powołaj się też na: art. 67a oraz 67b ordynacji podatkowej (DzU z 2012, poz. 749 ze zm.).

Odwołanie od podwyżki

Jeżeli jednak, twoim zdaniem, podwyżka podatku od nieruchomości jest zbyt wysoka, masz prawo złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (według tych samych zasad jak przy odwołaniu od opłaty za użytkowanie wieczyste).

W razie negatywnego rozstrzygnięcia sprawy przez kolegium odwoławcze, możesz złożyć skargę do sądu (w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji kolegium).

Jak często podwyżka? Ten podatek może być podwyższany co roku. Maksymalne stawki ogłasza minister finansów.

Dodatkowe wskazówki dla odwołujących się

Pamiętaj, by w odwołaniu do kolegium podać nazwę organu, od decyzji którego się odwołujesz. Przykładowo: jeśli właścicielem gruntu jest skarb państwa, organem go reprezentującym jest starosta, jeśli grunt jest gminny: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W odwołaniu musisz podważyć wycenę gruntu sporządzoną przez rzeczoznawcę zatrudnionego przez gminę lub starostę. Najlepiej byłoby więc załączyć wycenę sporządzoną przez swojego rzeczoznawcę.

Za złożenie odwołania do kolegium nic nie płacisz.

Samorządowe kolegium odwoławcze powinno wydać decyzję w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania. Gdyby decyzja była niekorzystna, nie możesz już się od niej odwołać. Pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Jeśli się zdecydujesz, musisz to zrobić w ciągu 14 dni od doręczenia ci orzeczenia kolegium.

Uwaga! Osoby, które mają spółdzielcze prawo do lokalu, nie muszą samodzielne składać odwołań od podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste. Tym zajmuje się w imieniu lokatorów spółdzielnia mieszkaniowa.

Jak często podwyżka? Opłata za użytkowanie wieczyste może być podwyższana nie częściej niż raz na trzy lata.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1. BLIK to system polegający na płaceniu za zakupy i usługi smartfonem, a konkretnie specjalną zainstalowaną na nim aplikacją. Możesz w ten sposób opłacać rachunki w sklepach stacjonarnych i... więcej