Zasiłek rodzinny, alimenty od państwa, przywileje w rozliczeniu PIT

Życie pisze różne scenariusze... Nasze czytelniczki też znalazły się każda w innej sytuacji. Łączy je to, że same wychowują dzieci. Jaka przysługuje im pomoc finansowa?

Reklama

Wielu samotnych rodziców często nawet nie wie, że mogą wystąpić o przyznanie konkretnych środków na swoje dzieci. Tymczasem istnieją przepisy, które są dla nich korzystne.

Mamy nadzieję, że historie czytelniczek i porady udzielone im przez naszych specjalistów, zachęcą też innych samotnych rodziców do ubiegania się o to, co im się należy.

Wdowa wychowująca 2 dzieci

P. Anna pół roku temu straciła męża. Sama wychowuje dwoje dzieci w wieku szkolnym. Po pierwsze: przysługiwać jej będzie 500 zł na drugie dziecko, a na pierwsze również, jeśli jej dochód nie przekracza 2400 zł netto miesięcznie (tj. do 800 zł netto na osobę).

Po drugie: może też ubiegać się o zasiłek rodzinny z urzędu gminy, mimo że nie ma zasądzonych alimentów przez sąd.

Przepisy bowiem zwalniają od konieczności posiadania wyroku sądu w sprawie alimentów, gdy jedno z rodziców nie żyje. Uzyska zasiłek rodzinny na każde dziecko, jeśli jej dochód miesięczny nie przekracza 674 zł netto na osobę.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka i wynosi: – 89 zł na dziecko do 5. roku życia, – 118 zł na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat. Po trzecie: razem z rodzinnym będzie wypłacany dodatek z tytułu samotnego wychowywania: 370 zł na dwoje dzieci.

Panna: 1 dziecko, niska pensja

P. Ewa ma półtoraroczne dziecko. Podjęła pracę z min. pensją, 1850 zł brutto, ze skierowania urzędu pracy. Ojciec dziecka nie płaci alimentów.

Po pierwsze: jeżeli sąd przyznał alimenty wyrokiem (lub na podstawie ugody), a ojciec się uchyla od ich płacenia, zaś komornik nie może ich ściągnąć, to należy starać się o alimenty z funduszu alimentacyjnego (wskazówki w ramce poniżej).

Po drugie: jeśli alimenty w ogóle nie zostały zasądzone lub ojciec „nie przyznaje się” do dziecka, należy złożyć jeden pozew: o ustalenie ojcostwa i alimenty.

W obu sytuacjach mama dziecka nie ponosi kosztów. Nasza rada: w pozwie można zażądać nie tylko bieżących alimentów, ale też zaległych, od dnia urodzenia dziecka.

Po trzecie: mama zarabiająca minimalną pensję może uzyskać w urzędzie pracy tzw. refundację kosztów opieki nad dzieckiem – kwota wynosi do 50% zasiłku dla bezrobotnych (tj. 415,60 zł). Refundacja może być przyznana na maks. 6 miesięcy. O szczegóły należy pytać w pośredniaku.

Ojciec za granicą, nie płaci

P. Alicja ma 5-letnią córeczkę z wolnego związku. Ojciec dziecka wyjechał do pracy do Anglii, przestał przysyłać pieniądze...

Po pierwsze: mama nie może pozostać bez środków utrzymania, więc powinna udać się do urzędu gminy i złożyć wniosek o wypłatę z funduszu alimentacyjnego.

Ale uwaga! Musi mieć zaświadczenie od komornika, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie było możliwości ściągnięcia od ojca jakiejkolwiek kwoty.

Po drugie: mama może starać się ściągnać alimenty z zagranicy przez sąd okręgowy (odpowiedni dla jej miejsca zamieszkania). Tam składa się wniosek o dochodzenie alimentów z zagranicy. Informacji udzieli biuro obsługi interesantów w takim sądzie.

Mężatka, a wychowuje sama!

P. Beata nie może liczyć na męża w opiece nad ich 3-letnim synem. Ostatnio nie może też wyegzekwować pieniędzy na dziecko, bo mąż traci wszystko na swój nałóg...

Jeśli małżonek nie łoży na dziecko, mama może złożyć wniosek do sądu rejonowego, do wydziału rodzinnego o nakazanie wypłacania wynagrodzenia męża do jej rąk.

Opłata od wniosku jest symboliczna, a pismo z sądu dostanie pracodawca niesolidnego małżonka i będzie musiał przekazywać pensję żonie (w całości lub w części).

Ale uwaga! Taka możliwość sądowa dotyczy tylko osób pozostających w związku małżeńskim, a nie np. rozwiedzionych.

Dla bezrobotnej: dopłata do żłobka i przedszkola

P. Natalia jest rozwódką z 4-letnim synem. Ojciec płaci 300 zł alimentów. Teraz ona straciła pracę!

Samotna mama powinna niezwłocznie zarejestrować się w urzędzie pracy, bo jeśli urząd będzie miał dla niej propozycję pracy, to w momencie jej podjęcia, może liczyć na dofinansowanie opłaty za przedszkole (nie więcej niż ok. 400 zł miesięcznie).

Jeśli samotna mama podejmie pracę na co najmniej pół roku, refundacja będzie jej przysługiwać przez 3 miesiące, jeśli zatrudni się na co najmniej rok – przez 6 miesięcy.

Samotna z dziećmi w separacji

P. Anna po orzeczonej przez sąd separacji wychowuje 2 dzieci. Chce odliczyć w PIT tzw. ulgę rodzinną.

Po pierwsze: ma prawo do takiego odliczenia, jeśli przez cały ub. rok dzieci pozostawały z nią. Może odliczyć w PIT za 2015 r.: – ulgę na pierwsze dziecko, jeśli jej dochód za ub. rok nie przekroczył 56 000 zł brutto; – ulgę ma drugie dziecko – bez względu na dochód.

Jeśli mama spełnia te warunki, to łącznie na dwoje dzieci może odliczyć w PIT za 2015 r. 2224,08 zł (2 x 1112,04 zł).

Po drugie: samotny rodzic ma prawo też skorzystać z rozliczenia dochodów wspólnie z dzieckiem.

Wspólny PIT z dzieckiem

Samotni rodzice mogą korzystnie rozliczyć podatek, czyli złożyć tzw. wspólny PIT z dzieckiem. Mają wtedy większą szansę na zwrot nadpłaty podatku! Wyjaśniamy, pod jakimi wa- runkami mają prawo do tego przywileju.

1. Ważny wiek dziecka

Wspólne rozliczenie przysługuje rodzicowi, dopóki jego dziecko nie ukończy 18 lat lub do 25. roku życia, jeśli ono nadal się uczy lub studiuje. Bez względu na wiek dziecka, jeśli jest ono niepełnosprawne lub otrzymuje rentę socjalną, albo zasiłek pielęgnacyjny.

2. Dziecko nie zarabia

Wspólne rozliczenie z dzieckiem możliwe jest tylko wówczas, jeśli w 2015 r. nie osiągało ono w ogóle żadnych dochodów (lub nie przekroczyły one 3089 zł za cały 2015 r.).

Ale uwaga! W taki dochód nie wlicza się np. renty rodzinnej (jeśli dziecko ją otrzymuje z ZUS po zmarłym rodzicu) lub odsetek z jego konta, jeśli ma je założone w banku.

3. Z kim mieszka dziecko

Możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem dotyczy osób, które rzeczywiście same wychowują swoje pociechy. Z uprawnienia skorzysta więc: panna (kawaler), wdowa (wdowiec), osoba rozwiedziona lub pozostająca w separacji.

Ale uwaga! Jeśli masz partnera i mieszkacie pod tym samym adresem, to nie możesz zło- żyć wspólnego PIT z dzieckiem.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Takie alimenty wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS, GOPS) lub centra pomocy rodzinie. W tych placówkach składa się wnioski. Aby samotny rodzic uzyskał pieniądze na dzieci z funduszu alimentacyjnego, musi spełnić łącznie kilka warunków.

● Warunek 1. Trzeba mieć od komornika zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów od ojca. Komornik ma obowiązek je wydać, jeśli przez 2 miesiące nie wyegzekwował ani grosza z alimentów. Uwaga! Osoby, które nie występowały do są du o alimenty na dzieci, nie mogą złożyć wnio sku o alimenty z funduszu. Najpierw trzeba domagać się ich w sądzie od ojca dziecka.

● Warunek 2. To kryterium dochodowe. Mięsięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł netto.

● Warunek 3. Należy złożyć wypełniony wniosek (druk otrzymasz w gminie). Dołączamy dokumenty, m.in. odpis aktu urodzenia dziecka i zaświadczenia o dochodach.

Ile fundusz wypłaci? Można otrzymać kwotę odpowiadającą wysokości alimentów, jakie zasądził sąd, ale nie więcej niż 500 zł (przykładowo: sąd przyznał 400 zł, tyle też dostaniemy, zasądził 700 zł – otrzymamy na dziecko 500 zł z funduszu).

Na dziecko niepełnosprawne

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1300 zł miesięcznie. Taka pomoc finansowa przysługuje mamie lub ojcu, jeśli zrezygnują z pracy, by zająć się dzieckiem niepełnosprawnym (jeśli niepełno sprawość powstała do ukończenia 18 lat lub do 25. r. życia, jeśli dziecko wtedy się uczyło).

Ale uwaga! Jeśli samotny rodzic nie ma innych dochodów, powinien składać też wniosek o zasiłek rodzinny (jeśli dochód w takiej rodzinie nie przekracza 764 zł netto miesięcznie na osobę).

Dla niepełnej rodziny

Samotny rodzic jest uprawniony do tych pie niędzy na dzieci. Nie musi wykazywać w składzie rodziny drugiego rodzica i nie dołącza do wniosku oświadczeń o jego dochodach. Samotny rodzic poświadcza tylko swój dochód, więc ma szansę na 500 zł też na pierwsze dziecko.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • 1. BLIK to system polegający na płaceniu za zakupy i usługi smartfonem, a konkretnie specjalną zainstalowaną na nim aplikacją. Możesz w ten sposób opłacać rachunki w sklepach stacjonarnych i... więcej