Zasiłki rodzinne będą wyższe

Od 1 listopada zaczyna się nowy okres zasiłkowy. Można już składać wnioski o przyznanie świadczeń.

Reklama

Rodziny, które mają niewielkie dochody mogą otrzymywać zasiłki rodzinne wypłacane co miesiąc przez gminy albo ośrodki pomocy społecznej. Od 1 listopada będą one o kilka złotych wyższe. Podwyżki dotyczą również różnych dodatków wypłacanych rodzinom, które mają prawo do zasiłków.

Podstawowe świadczenie, czyli zasiłek rodzinny na dziecko, przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 674 zł na osobę (albo 764 zł w rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem).

Od 1 listopada zasiłek rodzinny będzie wynosić: – 95 zł na dziecko, które nie ukończyło 5 lat (teraz to 89 zł); – 124 zł na dziecko w wieku 5-18 lat (obecnie jest to 118 zł); – 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat (obecnie jest to 129 zł).

W tym ostatnim przypadku zasiłek jest przyznawany do momentu ukończenia przez dziecko: – 21 lat – jeśli kontynuuje naukę w szkole; – 24 lat – jeśli uczy się w szkole lub kontynuuje naukę w szkole wyższej.

Gdy został przyznany zasiłek, można otrzymać do niego różne dodatki. Po podwyżkach będą one wynosić: – 193-386 zł – z tytułu samotnego wychowywania dziecka; – 273-546 zł – z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego; – 95 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; – 90 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – do 5. roku życia; – 110 zł, gdy dziecko jest starsze;

Kwota jednorazowo wypłacanego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka pozostanie taka jak dotychczas, czyli będzie wynosić 1000 zł. Nie zmieni się też wysokość dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł) oraz dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego (400 zł).

Kryterium dochodowe

1. Do dochodów branych pod uwagę przy przyznawaniu zasiłku rodzinnego nie wlicza się świadczeń z „Programu 500+”. Przede wszystkim kryterium dochodowe obejmuje: wynagrodzenie za pracę, renty i emerytury, zasiłki chorobowe wypłacane z ZUS i KRUS, alimenty otrzymy wane przez dzieci, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego oraz uzyskiwane przez członków rolniczych spół- dzielni produkcyjnych, stypendia szkolne i naukowe.

2. Od niedawna, jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, nie oznacza to automatycznej odmowy przyznania zasiłku. Świadczenie zostanie przyznane, ale będzie obniżone o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Działa tu tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Goodie to nowoczesna i przyjazna platforma zakupowa: bezpłatna aplikacja mobilna i strona www.goodie.pl, dzięki której łatwo znajdziesz najświeższe informacje o zniżkach i promocjach w sklepach... więcej