Zasiłki stałe są wyższe

Świadczenia wypłacane przez gminy.

Od 1 października wzrosła maksymalna kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej. Teraz wynosi ona 604 zł (wcześniej było 529 zł). Podniesiono również kryterium dochodowe, więc więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy finansowej.

Reklama

Jednym z warunków otrzymania zasiłku lub innych świadczeń z pomocy społecznej jest kryterium dochodowe. Jeśli mamy dochód wyższy niż ten, który jest określony w przepisach, świadczenia nie otrzymamy.

Od 1 października kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wzrosło o 92 zł i wynosi obecnie 634 zł, w przypadku rodzin graniczna kwota dochodu została podwyższona o 58 zł i wynosi 514 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku pomocy dla rolników wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł do 288 zł. Kryterium dochodowe bierze się pod uwagę nie tylko przy przyznawaniu zasiłku, ale także jego wyliczaniu.

Zasiłek stały przyznawany jest osobom, których dochody nie wystarczają na utrzymanie lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego wysokość to różnica pomiędzy kryterium dochodowym oraz faktycznym dochodem na osobę w rodzinie, z tym że nie może być on niższy niż 30 zł.

Gdy więc ktoś mieszka sam i ma np. dochód 400 zł, comiesięczny zasiłek będzie wynosić 234 zł: 634 zł (kwota kryterium dochodowego) – 400 zł (dochód) = 234 zł.

Zasiłek stały nie przysługuje osobom, które mogą pobierać rentę, przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Prócz zasiłku stałego pomoc społeczna wypłaca także:

zasiłek okresowy (dla osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej), zasiłek celowy (jednorazowa pomoc finansowa na sfinansowanie określonych wydatków, np. na zakup żywności, leków, opału).

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1. BLIK to system polegający na płaceniu za zakupy i usługi smartfonem, a konkretnie specjalną zainstalowaną na nim aplikacją. Możesz w ten sposób opłacać rachunki w sklepach stacjonarnych i... więcej