Zmiany w zasiłkach dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Mam niepełnosprawną córkę, niezdolną do samodzielnego życia. Mąż dorabia nieregularnie, a ja nie pracuję. Bardzo pomagała nam finansowo moja siostra, ale ostatnio jej sytuacja materialna znacznie się pogorszyła i nie może nas już wspierać. Słyszałam, że w tym roku zmieniły się kwoty zasiłków. Na jakie dofinansowanie możemy liczyć? Sylwia, Przemyśl

Rzeczywiście od 2017 roku wprowadzono korzystne zmiany. Jeśli zrezygnowała Pani z pracy, aby opiekować się niepełnosprawną córką, należy się Pani zasiłek pielęgnacyjny. Dotychczas wynosił 1300 zł. Od 1 stycznia 2017 roku podlega waloryzacji o procent wzrostu płacy minimalnej i obecnie wynosi 1406 zł netto. Dochód nie ma w tym wypadku znaczenia.

Kolejna nowość dotyczy sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno trwale chore dziecko. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje wówczas obydwojgu rodzicom. Inne świadczenie to specjalny zasiłek opiekuńczy dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz dla małżonków, jeśli nie podjęli pracy lub z niej zrezygnowali, by opiekować się bliskim niepełnosprawnym w znacznym stopniu.

Reklama

Zasiłek ten wynosi 520 zł i zależy od dochodu na osobę w rodzinie. Dochód nie może przekraczać 764 zł netto. Gdy jest większy, zasiłek nadal się należy, jeśli uprawniony dostawał go w poprzednim okresie zasiłkowym.

Aby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy, należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie gminy lub miasta. Trzecią możliwością dofinansowania jest zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych oraz osób, które ukończyły 75 lat i nie dostają takiego dodatku z ZUS. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł.

Od 2017 roku na korzyść zmieniła się również sytuacja osób, których podopieczny zmarł. Wcześniej opiekun tracił prawo do świadczenia i zostawał bez środków do życia. Obecnie może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Więcej na temat:

Zobacz również

  • „Odbierz nagrodę gwarantowaną!”, „Czeka na ciebie paczka!” Co kryje się za takimi SMS-ami? Dlaczego nie wolno na nie odpowiadać? Jak walczyć o swoje, gdy jednak dałaś się „złapać”? więcej