Zwolnienie z abonamentu RTV

Są osoby, które mogą nie płacić za korzystanie z telewizji i radia.

Wiele osób może uniknąć ponoszenia opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Z ulgi mogą skorzystać m.in. osoby, które ukończyły 75 lat, lub: są bezrobotne, mają prawo do korzystania ze świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej (np. mają zasiłek stały), mają orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwa lidów lub całkowitej niezdolności do pracy czy znacznym stopniu niepełnosprawności, otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną, emeryci, którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (obecnie jest to kwota 1825,30 zł brutto).

Reklama

Ta ulga nie działa automatycznie. Trzeba pójść na pocztę, przedstawić dokumenty uprawniające do zwolnienia (np. odcinek emerytury), dowód osobisty i wypełnić formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników RTV oraz druk oświadczenia. Zwolnienie przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Mam niepełnosprawną córkę, niezdolną do samodzielnego życia. Mąż dorabia nieregularnie, a ja nie pracuję. Bardzo pomagała nam finansowo moja siostra, ale ostatnio jej sytuacja materialna znacznie... więcej