Zwrot pieniędzy za wycieczkę

Jakie mam szanse na zwrot pieniędzy za wycieczkę zagraniczną w sytuacji, gdyby biuro podróży ogłosiło upadłość? Czy będę musiała sama zapłacić za powrót całej mojej rodziny do kraju?

Biura podróży organizujące imprezy turystyczne obowiązane są do przedsięwzięcia kroków, mających na celu ochronę interesów turystów w przypadku upadłości.

Reklama

Podstawowym instrumentem chroniącym klientów jest umowa gwarancji bankowej lub umowa ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych, jej zawarcie jest obowiązkowe.

W przypadku niewypłacalności biura podróży obowiązek zorganizowania powrotu do domu spoczywa na marszałku województwa.

Dla samego turysty – na równi z powrotem do kraju – ważne jest odzyskanie pieniędzy za niewykorzystaną wycieczkę. Niestety, nie zawsze odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wysokości.

Jego kwota zależy od sumy okreś lonej w umowie ubezpieczenia czy też gwarancji. Ewentualne odszkodowania będą wypłacane osobom, które zgłoszą swoje roszczenia ubezpieczycielowi w określonym czasie.

Przy zgłaszaniu trzeba będzie dołączyć szereg dokumentów. Najważniejsza będzie kopia umowy oraz potwierdzenie wpłaty za wycieczkę.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Kurier TV

Zobacz również

  • Mam niepełnosprawną córkę, niezdolną do samodzielnego życia. Mąż dorabia nieregularnie, a ja nie pracuję. Bardzo pomagała nam finansowo moja siostra, ale ostatnio jej sytuacja materialna znacznie... więcej