Chcę sprzedać odziedziczone mieszkanie. Co z podatkiem?

Rodzice mieli własnościowe mieszkanie. Mama zmarła w 2003 r., tata w 2009 r. Spadek przypadł mnie i bratu. Czy jeśli sprzedamy mieszkanie, to będziemy płacić podatek?

Tak, podatek trzeba będzie zapłacić, jeżeli sprzedacie Państwo to mieszkanie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nabyliście spadek.

Ale jest możliwość uniknięcia podatku, jeśli w ciągu 2 lat od sprzedaży mieszkania przeznaczy Pani te pieniądze na zakup nowego lub na remont.

Reklama

Podst.: ustawa o podatku dochodowym (DzU nr 80/1991, poz. 350)

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Jeżeli w 2016 roku dokonywałaś darowizn na szczególne cele, możesz skorzystać przy rozliczeniu podatkowym z ulgi z tego tytułu. Ta specjalna ulga obejmuje darowizny przekazane np. na cele... więcej