Czy mogę odliczyć od podatku wydatki na leki?

Od lipca ubiegłego roku jestem na rencie z powodu częściowej niezdolności do pracy. Pani magister w aptece poradziła mi, abym zbierała rachunki za leki. Ale ja nie wiem, czy mam prawo do ulgi rehabilitacyjnej… Nina W., Toruń

Wydatki na leki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeśli mamy orzeczenie o jednym z trzech stopni niezdolności do pracy lub niepełnosprawności albo o którejkolwiek grupie inwalidzkiej.

Może więc Pani skorzystać z tej ulgi, gdy kwota miesięcznych wydatków na zakup leków przekroczyła 100 zł. Wówczas odlicza Pani od podatku różnicę, czyli to, co wydała Pani ponad 100 zł.

Reklama

Aby skorzystać z tej ulgi, potrzebne jest jeszcze zaświadczenie od lekarza specjalisty, że musi Pani dane leki zażywać stale lub okresowo.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Zobacz również