Czy można nanosić poprawki na wypełniony PIT

Czy jeśli wypełniając formularz PIT pomylę się, to mogę robić jakieś poprawki? Na przykład, czy można zamazać błąd korektorem? Czy wystarczy przekreślić i postawić parafkę? Krystyna, 48 lat, Łomża

Błędną kwotę albo słowo należy przekreślić, napisać poprawnie, a ta- ką poprawkę parafować swoim podpisem.

Reklama

Nie należy używać korektorów ani zamazywać niewłaściwych zapisów. Przepisy podatkowe nie nakazują wprost takiego postępowania, ale wynika to z ogólnych zasad stosowanych przy robieniu poprawek, np. w protokołach. Podstawa prawna: ordynacja podatkowa (DzU 2012, poz. 749).

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Naj
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Kwota wolna od podatku nie zmieniała się od lat – obecnie wynosi 3091 zł. Według przedwyborczych obietnic miała ona wzrosnąć do 8 tys. zł. Jednak kilka dni temu rząd zapowiedział, że maksymalnie... więcej