Czy można nanosić poprawki na wypełniony PIT

Czy jeśli wypełniając formularz PIT pomylę się, to mogę robić jakieś poprawki? Na przykład, czy można zamazać błąd korektorem? Czy wystarczy przekreślić i postawić parafkę? Krystyna, 48 lat, Łomża

Błędną kwotę albo słowo należy przekreślić, napisać poprawnie, a ta- ką poprawkę parafować swoim podpisem.

Reklama

Nie należy używać korektorów ani zamazywać niewłaściwych zapisów. Przepisy podatkowe nie nakazują wprost takiego postępowania, ale wynika to z ogólnych zasad stosowanych przy robieniu poprawek, np. w protokołach. Podstawa prawna: ordynacja podatkowa (DzU 2012, poz. 749).

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Naj
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Jeżeli w 2016 roku dokonywałaś darowizn na szczególne cele, możesz skorzystać przy rozliczeniu podatkowym z ulgi z tego tytułu. Ta specjalna ulga obejmuje darowizny przekazane np. na cele... więcej