Jak możemy przekazać darowiznę

Jeśli chcemy uniknąć płacenia podatku, gdy obdarowujemy bliskich, musimy spełnić wymagane przepisami warunki.

Przy darowiznach o niezbyt dużej wartości nie trzeba dopełniać żadnych formalności. Zawdzięczamy to kwocie wolnej od podatku. Zależy ona od tego, kto zostanie obdarowany i wynosi:

9637 zł – I grupa podatkowa, do której należą: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie; 7276 zł – II grupa podatkowa, do której należy dalsza rodzina, m.in.: dzieci i wnuki rodzeństwa czy rodzeństwo rodziców; 4902 zł – III grupa, do której należą osoby spoza rodziny.

Reklama

Limit tych kwot dotyczy darowizn otrzymanych od jednej osoby w ciągu ostatnich 5 lat. Tak więc, jeśli np. ojciec zamierza nam co roku przekazywać 5 tys. zł, to w pierwszym roku nie musimy nic robić. W drugim roku suma darowizn przekroczy kwotę 9637 zł, więc trzeba będzie to zgłosić do urzędu skarbowego. To jednak nie oznacza, że zapłacimy podatek.

❱ Najbliższa rodzina może bowiem skorzystać z ulgi od spadków i darowizn.

Do kręgu osób, które mają takie przywileje należą małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, ojczym, macocha i rodzeństwo. Pokrywa się to częściowo z I grupą podatkową. Ulga nie obejmuje jednak teściów, zięciów i synowych.

By skorzystać z tej ulgi, przy darowiźnie gotówki pieniądze muszą być przekazane na rachunek w banku lub SKOK-u albo przesłane przekazem pocztowym. Poza tym należy w ciągu 6 miesięcy złożyć w urzędzie skarbowym druk SD-Z2.

Jeśli darowizna ma formę aktu notarialnego, druk SD-Z2 złoży za nas notariusz. Co powinny zrobić osoby, które nie mogą skorzystać z ulgi, jeśli wartość darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku? Muszą w ciągu miesiąca od otrzymania darowizny złożyć w urzędzie skarbowym druk SD-3, czyli „Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych”.

Fiskus sam wyliczy podatek i powiadomi o jego kwocie. Jaką formę może mieć umowa darowizny? W przypadku, gdy chcemy komuś podarować nieruchomość (mieszkanie, dom, działkę) konieczna będzie umowa notarialna.

❱ W pozostałych przypadkach mogą być to umowy pisemne lub ustne.

Będą one ważne, jeśli darowizny zostaną spełnione. Czyli, np. przelejemy dziecku pieniądze na konto.

Kto skorzysta z ulgi podatkowej?

Jeśli darowizna nie dotyczy nieruchomości, możemy sami spisać umowę.

1 Wbrew pozorom darowizna nie jest czynnością jednostronną, tylko rodzajem umowy między stronami. Na przykład babcia stwierdza, że chce podarować wnukowi mieszkanie, a on zgadza się je przyjąć. Odwołanie takiej umowy jest możliwe, ale niełatwe.

Można to zrobić, jeśli obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Przy czym musi ona mieć miejsce po zawarciu umowy darowizny (art. 898 Kodeksu cywilnego).

2 Za rażącą niewdzięczność uważa się umyślne, mocne naruszenie norm społecznych i rodzinnych, np.: przemoc fizyczną czy psychiczną, znęcanie się, kradzież lub oszustwo.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Świat & Ludzie

Zobacz również