Jak wypełnić PIT przez internet

Przez internet mogą złożyć PIT podatnicy rozliczający się indywidualnie, z małżonkiem, a także osoby samotnie wychowujące dzieci.

Trzeba pilnować terminu złożenia deklaracji, by fiskus nie nałożył kary. Najszybciej zrobisz to drogą elektroniczną. Na stronie Ministerstwa Finansów są specjalne formularze do rozliczenia się z podatku. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Dokumenty: Jakie są potrzebne do wypełnienia deklaracji

Przygotuj PIT-y 11, które dostałaś od pracodawcy czy zleceniodawców. Musisz bowiem uwzględnić wszystkie swoje dochody, jakie uzyskałaś w 2012 r. Uwaga! Osoby pobierające emeryturę lub rentę muszą mieć do rozliczenia PIT-11A lub PIT-40A z ZUS-u.

Reklama

Jeśli chcesz odliczyć ulgi, musisz mieć dokumenty potwierdzające do nich prawo: – do internetowej potrzebne są faktury za internet stacjonarny lub mobilny; – do prorodzinnej – odpisy aktów urodzenia dzieci; – do odsetkowej – zaświadczenie z banku o opłaconych odsetkach; – do rehabilitacyjnej – orzeczenie o niepełnosprawności oraz decyzja o rencie z powodu całkowitej niezdolności do pracy; – za darowiznę: potwierdzenie z banku o jej przelaniu.

Wysyłanie PIT-u mejlem: Jak należy to zrobić krok po kroku

Wejdź na stronę: finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje. Pobierz na komputer program e-Deklaracje.

Otwórz program i wpisz swoje dane. Wybierz odpowiedni formularz (np. PIT-37, jeśli jesteś zatrudniona na etacie, masz zlecenia, umowy o dzieło).

Jeśli chcesz odliczyć ulgi, kliknij na odpowiednie pole – w PIT-37 na 114 lub 115, zaś w PIT-36 na 143 lub 144. Otworzy się PIT-O. Wybierz interesującą cię ulgę, np. internetową, na dzieci itd. Jeśli odliczasz np. ulgę prorodzinną, wpisz liczbę dzieci oraz podaj ich numery PESEL, a program sam dalej wpisze te dane do głównego formularza.

Program poprosi cię o podanie kwoty przychodu za 2012 r. Wpisz ją w pole, które wyskoczy, i... PIT jest gotowy do wysłania.

Kliknij w pole „sprawdź poprawność”. Jeśli program potwierdzi, że jest OK, kliknij w pole „dalej”.

Kliknij „wyślij”, po czym sprawdź tzw. UOP (urzędowe poświadczenie odbioru). Wydrukuj to poświadczenie, by mieć potwierdzenie wysłania PIT-u przez internet.

Ważne ulgi: Za 2012 r. po raz ostatni możesz odliczyć je na starych zasadach

Ulga za internet. Odliczysz maksymalnie 760 zł za cały rok.

Ulga na dzieci. Odlicz 1112,04 zł na każde dziecko. Ulga przysługuje na: dziecko do 18. r. życia, dziecko do 25 lat (jeśli nadal się uczy) oraz dziecko bez względu na wiek, jeśli jest niepełnosprawne lub otrzymuje rentę socjalną albo zasiłek pielęgnacyjny.

Ulga odsetkowa. Możesz ją odliczyć, jeśli wzięłaś kredyt hipoteczny między rokiem 2002 a 2006 (i w poprzednich latach już ją odliczałaś).

Rehabilitacyjna. Wysokość odliczenia zależy od rodzaju niepełnosprawności osoby uprawnionej do ulgi (np. osoba z niepełnosprawnością ruchową może odliczyć do 2280 zł za używanie samochodu). Za remont mieszkania na potrzeby niepełnosprawnego odliczyć możesz wszystkie koszty.

Ulga za darowizny. Możesz odliczyć: – do 6 procent swojego rocznego dochodu, jeśli przekazałaś pieniądze np. na fundację, stowarzyszenie lub – całą darowaną kwotę, jeśli była przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła (każdego działającego w Polsce). Pamiętaj! Podaruj 1 proc. swojego podatku. To nic cię nie kosztuje, a w ten sposób możesz pomóc innym.

Konsultacja: Jerzy Paluch, doradca podatkowy

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Naj

Zobacz również