Mąż spłaca mój kredyt. Czy to darowizna?

Dowiedz się, czy musisz zapłacić podatek, jeśli dostałaś darowiznę od najbliższej osoby

Pani Beata opowiedziała mi, że kupiła mieszkanie przed ślubem. Pomogli jej rodzice, na resztę wzięła kredyt.

– Potem wyszłam za mąż. Mąż ma firmę, więc ustanowiliśmy rozdzielność majątkową. Ostatnio straciłam pracę i mój kredyt spłaca mąż. Czy to jest darowizna? – zapytała.

Reklama

– Spłata długu za inną osobę (nawet z najbliższej rodziny) to darowizna. Zwłaszcza, że mieszkanie należy tylko do pani. – Czy muszę więc od niej zapłacić podatek?

– Zasadniczo od darowizny należy się podatek. Ale darowizny do pewnej kwoty są z niego zwolnione. – A jakie to kwoty? – Są one różne dla różnych grup podatkowych (patrz ramka). Podatku nie trzeba płacić od darowizn otrzymanych od jednej osoby, jeśli ich wartość nie przekracza 9637 zł. A obdarowany należy do I grupy podatkowej. Dla obdarowanych z II grupy kwota ta nie może przekroczyć 7276 zł. A 4902 zł dla osób z III grupy. Takich darowizn nie trzeba zgłaszać fiskusowi.

– Czy tu chodzi o jednorazową kwotę? – Nie. O te darowane łącznie w ostatnich 5 latach przez jedną osobę. Dodatkowo może pani skorzystać ze specjalnego zwolnienia dla najbliższej rodziny.

– Tak. Ustala się ją na podstawie najniższej emerytury (799,18 zł brutto). W przypadku spłaty długów kredytowych, ZUS musiałby pozostawić do pani dyspozycji połowę tej kwoty, czyli ok. 400 złotych. l art. 87-91 Kodeksu pracy; art. 140 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS

Specjalne zwolnienie

– To znaczy? – To tzw. zerowa grupa podatkowa – grono najbliższych osób wyróżnionych z pierwszej grupy podatkowej. Są to: małżonek, zstępni (np. dzieci, wnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadek, babcia), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

– Na czym polega to specjalne zwolnienie? – Nie zapłaci pani podatku (bez względu na wartość darowizny), jeśli dopełni pani formalności wobec urzędu skarbowego. Nie jest to oczywiście konieczne, jeśli darowizna nie przekracza kwoty wolnej od podatku. W pani przypadku jest to 9637 zł.

– Jakich formalności? – W ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego musi pani złożyć w swoim urzędzie skarbowym formularz SD-Z2. Ponadto, pieniądze nie mogą być przekazane gotówką, ale przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. – A jeśli nie zgłoszę tego w urzędzie albo zrobię to po terminie? – Darowizna będzie opodatkowana na zasadach dla osób z I grupy podatkowej wg skali (w zależności od kwoty – 3, 5 lub 7 proc.). l art. 4, 6, 9, 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn; Wyrok NSA z 25.01.2013 r. (sygn. akt II FSK 1125/11) jesteś grupie podatkowej? Do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwa, ojczyma, macochę, zięcia, synową i teściów.

Do II grupy należą zstępni rodzeństwa (siostrzeńcy, bratankowie), rodzeństwo rodziców (ciocie, wujkowie), zstępni i małżonków pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (bratowa) i rodzeństwo małżonków (np. brat żony), małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. III grupa to pozostałe osoby.

Czy jest kwota „bezpieczna”?

Przecież mąż nie wyraził na to zgody. Czy to zgodne z prawem? – zapytała. – Pracodawca może potrącić, bez zgody pracownika, tylko określone kwoty pieniężne. Mogą to być alimenty, inne zobowiązania (podatki, kredyty), zaliczki od pracodawcy (np. na zakup materiałów) lub kary porządkowe (np. za nieprzestrzeganie przepisów bhp). Aby ściągnąć zaległe alimenty i inne długi, musi mieć od komornika informację o zajęciu pensji na podstawie wyroku lub postanowienia sądu z tzw. klauzulą wykonalności. Może ją też zawierać bankowy tytuł egzekucyjny (gdy długi są wobec banku, a ten wystąpił do komornika o ich ściągnięcie). Na inne potrącenia mąż musi wyrazić zgodę na piśmie.

– Czy jest kwota „bezpieczna”, taka która musi zostać w portfelu męża? – Tak. Alimenty mogą być odliczone w wysokości do 3/5 wynagrodzenia, pozostałe długi lub zaliczki do wysokości połowy pensji. Mężowi musi zostać co najmniej tzw. kwota wolna od potrąceń. – Ile to konkretnie? – To w tej chwili prawie 1182 złote, czyli wysokość minimalnej obecnie pensji netto. – A inne potrącenia? – Gdy pracodawca zechce sobie odliczyć wypłacone mężowi zaliczki pieniężne, może zabrać miesięcznie do 25 proc. minimalnej pensji.

Przy karach porządkowych jest to zaś nie więcej niż 10 proc. pensji minimalnej. – A czy moja emerytura jest bezpieczna? – Jeśli kredyt wzięliście państwo wspólnie, komornik może wystąpić do ZUS o ściągnięcie rat na jego poczet z pani emerytury. ZUS potrącić może wówczas kwotę sięgającą 25 proc. pani emerytury miesięcznie. – Czy tu też jest kwota wolna od potrąceń?

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Już wiesz, na co wydasz pieniądze, gdy trafisz milion w lotka? Poczekaj, najpierw musisz nakarmić fiskusa! więcej