Nowe ulgi do odliczenia w PIT

Mój mąż, wypełniając PIT, co roku odliczał ulgę za internet. Wiem, że ta ulga została zniesiona i mąż już z niej nie skorzysta. Ale podobno mają do niej prawo osoby, które nigdy z tego odliczenia nie korzystały. Czy jest to możliwe? Natalia z Poznania.

«Tak. Jeżeli nigdy nie odliczała Pani ulgi za internet, a fakturę wystawiano tylko na nazwisko małżonka, to może Pani skorzystać z odliczenia przez kolejne dwa lata, to znaczy w PIT za 2013 r. i za 2014 r. Proszę zgłosić operatorowi, żeby dokonał cesji umowy na internet na Pani nazwisko.

Reklama

Jednak nawet jeśli Pani tego nie zrobi, może Pani odliczyć ulgę internetową, bo teraz już nie ma obowiązku udowadniania, że korzystało się z internetu w swoim miejscu zamieszkania. Można bowiem odliczyć np. wydatki za internet w telefonie komórkowym, laptopie z modemem, w kawiarence internetowej.

«Dowodem mogą być nie tylko faktury, ale też rachunki. Ważne! Limit odliczenia jest taki jak dotąd, tj. za rok maksimum 760 zł od dochodu.

«Zmiany przepisów dotyczą również ulg na dzieci. W PIT za rok 2013 obowiązują nowe zasady odliczania ulgi na dzieci (prorodzinnej). Rodzice mający jedno dziecko nie odliczą tej ulgi, jeżeli ich łączne zarobki za 2013 r. przekroczą 112 tys. zł (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne).

Natomiast rodzice dwójki dzieci mogą odliczyć tę ulgę na tych samych zasadach co w 2012 r., tj. na każde dziecko po 1112,04 zł od podatku. Zyskają również rodzice, którzy mają troje i więcej dzieci, bo na trzecie dziecko można odliczyć 1668,60 zł, a na czwarte i każde kolejne – aż 2224,08 zł za cały rok.

«Osoby, które sprzedają prace artystyczne, będą mogły w ramach kosztów uzyskania przychodów z tej działalności uwzględnić limit 42 764 zł (mniej korzystne odliczenie niż w ub. roku).

«Bez zmian pozostają ulgi za darowizny – wypełniając PIT za 2013 r. odlicza się je jak dotąd. Całą darowaną kwotę proszę odliczyć, jeśli przekazała ją Pani na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła (np. na dom opieki).

Przydatne informacje

Masz w planach wymianę okien czy mały remont? Zrób to jeszcze w grudniu, a będziesz mogła odliczyć sobie VAT. Jak to załatwić? Idź do urzędu skarbowego i złóż wraz z fakturami za materiały budowlane (lub okna) wypełniony druk VZM-1. Od stycznia 2014 r. będzie już możliwa znacznie mniejsza kwota do zwrotu!

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Na żywo

Zobacz również

  • Kwota wolna od podatku nie zmieniała się od lat – obecnie wynosi 3091 zł. Według przedwyborczych obietnic miała ona wzrosnąć do 8 tys. zł. Jednak kilka dni temu rząd zapowiedział, że maksymalnie... więcej