Podatek od zapisu testamentowego

Na podstawie tak zwanego zapisu testamentowego odziedziczyłam po mojej babci pieniądze i samochód. Czy w takim przypadku muszę zapłacić podatek? Natalia z Gdańska

To zależy od tego, czy dopełniła pani formalności związanych ze zwolnieniem od podatku dla najbliższej rodziny spadkodawcy.

Choć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie ma pojęcia zapisu testamentowego, to podatek od majątku nabytego na podstawie takiego zapisu naliczany jest tak samo, jak nabytego w drodze spadku.

Reklama

I co bardzo ważne, dotyczy to także zwolnień od podatku. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). W interpretacji fiskusa zapis testamentowy jest czym innym niż nabycie w drodze dziedziczenia.

Tak więc w przypadku majątku odziedziczonego na podstawie zapisu testamentowego nie można skorzystać z ulgi podatkowej. Sędziowie NSA nie zgodzili się z tym i stwierdzili, że zapis ma charakter nabycia w drodze spadku.

Tak więc można skorzystać z ulgi podatkowej. Przypominamy, że najbliższa rodzina jest zwolniona z płacenia podatku od odziedziczonego majątku pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od nabycia spadku poinformuje o tym fiskusa (składając w urzędzie skarbowym druk SD-Z2).

Termin ten obowiązuje od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub dnia podpisania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Podstawa prawna: wyrok NSA z 25 stycznia 2012 r. (sygn. II FSK 1120/11).

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • W lipcu urodziła mi się córeczka. Zastanawiam się, jak w takim przypadku powinienem wyliczyć ulgę z tytułu wychowania dziecka w zezwnaniu podatkowym za 2016 r.? Marcin z Zakopanego więcej