Podatek za sprzedaż działki

1. O sprzedaży czy kupnie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) można mówić tylko w znaczeniu potocznym. Zgodnie z przepisami prawa, a konkretnie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przedmiotem takiej transakcji mogą być wyłącznie obiekty, urządzenia i nasadzenia, czyli np. altana i rosnące na działce rośliny.

2. Umowa przenosząca własność tych rzeczy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynosi on 2 proc., a obowiązek jego uiszczenia obciąża kupującego. Jeśli więc ustalona w umowie wartość altany, nasadzeń itp. wynosi 20 tys. zł, to fiskusowi na leży oddać 400 zł. Podatek płaci się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania nabywcy działki.

Reklama

Aby dopełnić tego obowiązku, trzeba się posłużyć formularzem (PCC-1 i PCC-1A), który można otrzymać w urzędzie skarbowym. Nabywca powinien bez wezwania organu podatkowego złożyć formularz oraz obliczyć i wpłacić podatek w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Tę procedurę potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 10.06.2009 r. stwierdził, że w sytuacji, w której jeden działkowiec spłaca wartość poczynionych przez poprzedniego użytkownika nakładów, np. na wybudowanie altany, mamy do czynienia ze sprzedażą i umowa podlega opodatkowaniu.

4. Sprzedający działkę w ROD musi natomiast uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych. Sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów na takiej działce nie można traktować jako sprzedaży rzeczy ruchomych. A to dlatego, że są one związane trwale z gruntem.

W konsekwencji transakcję taką należy kwalifikować jako przeniesienie praw majątkowych, które podlega rozliczeniu łącznie z innymi dochodami w zeznaniu podatkowym PIT-36 (poz. 74) za rok, kiedy nastąpiła sprzedaż. Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych.

Można uniknąć podatku

Sprzedając nieruchomość, musimy zapłacić 19 proc. podatek PIT do 30 kwietnia następnego roku. Można go uniknąć, jeśli w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nieruchomość sprzedaliśmy, uzyskane pieniądze wykorzystamy na zakup własnego domu lub mieszkania.

Na sprawdzenie, czy skorzystaliśmy ze zwolnienia podatkowego, fiskus ma 7 lat (licząc od końca roku, w którym sprzedaliśmy nieruchomość).

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Kwota wolna od podatku nie zmieniała się od lat – obecnie wynosi 3091 zł. Według przedwyborczych obietnic miała ona wzrosnąć do 8 tys. zł. Jednak kilka dni temu rząd zapowiedział, że maksymalnie... więcej