Podatkowa ulga na dzieci

Dzięki temu odliczeniu możemy odzyskać część zapłaconych podatków. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, rodziny, które spełniają warunki do uzyskania Karty Dużej Rodziny (mają co najmniej trójkę dzieci) i wyślą rozliczenie drogą elektroniczną, dostaną zwrot podatku z tytułu tej ulgi w ciągu 30 dni.

Z ulgi na dzieci mogą skorzystać osoby, które rozliczają się według skali podatkowej – na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Przy czym jeśli w rodzinie jest tylko jedno dziecko, brany jest pod uwagę dochód rodziców.

Reklama

Do odliczeń ma prawo rodzic, którego dochód nie przekroczył 56 tys. złotych (w sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się osobno) oraz małżonkowie, których dochody nie przekroczyły 112 tys. zł (przy rozliczeniu wspólnym). Limit dochodów dla osoby samotnie wychowującej dziecko wynosi 112 tys. zł.

Ulga przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18 lub – jeśli się uczą – 25 lat. W tym drugim przypadku rodzice tracą prawo do ulgi, jeśli ich pełnoletnie dziecko będzie miało dochody wyższe niż 3 089 zł. Renty, które otrzymują dzieci, nie są wliczane do tego dochodu.

Gdy dziecko w danym roku podatkowym miało dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, rodzice mogą dokonać odliczeń bez względu na to, ile ma ono lat. Ulgę odliczamy od podatku. Wynosi ona: 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł – na trzecie, 2,7 tys. zł – na czwarte i każde kolejne.

Jeśli dziecko urodziło się w trakcie roku podatkowego, ulga wyliczana jest na podstawie liczby miesięcy. Np. pierwsze dziecko urodziło się w lipcu. Miesięczna kwota ulgi wynosi 92,67 zł. Liczymy ją od lipca do grudnia, czyli rodzice mogą odzyskać: 92,67 zł x 6 mies. = 556,02 zł.

Ulga przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym (jeśli dziecko z nimi mieszka) i rodzicom zastępczym. Jeśli rodzic został przez sąd całkowicie pozbawiony praw rodzicielskich, traci prawo do odliczeń.

Gdy rodzice się rozwiedli, i ojcu, i matce przysługuje połowa kwoty ulgi – chyba, że ustalą inne proporcje.

W rodzinach o niskich dochodach podatek może być za mały, by od niego odliczyć całą ulgę. W ubiegłym roku weszły w życie przepisy, które zapobiegają takiej dyskryminacji biednych rodzin. Jeśli rodzice nie są w stanie uzyskać całej ulgi, urząd skarbowy wypłaci im brakującą kwotę – jest to tzw. kwota niewykorzystana.

Nie może ona być jednak wyższa od łącznej sumy zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (składki te w rozliczeniu podatkowym odliczamy od dochodów). Z tego udogodnienia nie skorzystają więc rodzice pracujący na podstawie umów o dzieło, bo przy takich umowach nie są odprowadzane składki emerytalno-rentowe i zdrowotne.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Ulgi na dzieci

    Jeśli wychowujesz pociechy, możesz zmniejszyć swój roczny podatek – sprawdź, jakie są limity dochodowe i ile możesz odliczyć. więcej