Rozliczamy PIT za 2015 rok

Najpóźniej do 2 maja musimy złożyć rozliczenia podatkowe za ubiegły rok. Jak to zrobić prawidłowo i o czym pamiętać, podpowiada nasza redakcyjna prawniczka, Agnieszka Antoniak.

Reklama

Formularze

Rozliczenia za ubiegły rok należy wypełniać na nowych arkuszach! Nie wolno korzystać ze starych, gdyż uległy one zmianie!

Najczęściej do rozliczeń stosuje się PIT-37, przeznaczony dla osób, które uzyskały przychody ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, emerytur, rent i zasiłków dla bezrobotnych.

PIT-36 wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą albo te, które pracowały za granicą. Jeżeli przedsiębiorca wybrał opodatkowanie jednolitą składką podatku 19%, wówczas wypełnia PIT-36L.

PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2015 r. sprzedali nieruchomość, a PIT-38 przeznaczony jest dla osoby, która wykazuje stratę lub zysk ze sprzedaży akcji.

Przez internet

Udogodnieniem jest dokonanie rozliczenia za pomocą Internetu. Formularze, które można wypełnić w komputerze i przesłać do US elektronicznie, dostępne są na Portalu Podatkowym strony Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl). Na stronie dostępne są również podpowiedzi, jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową.

Brak obowiązku zapłaty podatku

Dochód za 2015 rok w kwocie maksymalnie do 3091 zł nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Jeżeli był niższy lub równy tej kwocie, podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe.

Jeśli jednak zaliczka za podatek została wcześniej potrącona przez pracodawcę, zostanie zwrócona.

Podstawą do rozliczenia z fiskusem jest skompletowanie wszystkich formularzy PIT-11 przekazanych przez pracodawców, w których ujęte są m.in. dochody z tytułu umowy o pracę, dzieło i zleceń.

To niezwykle ważne, by nie pominąć żadnego dokumentu, dlatego w przypadku osób zatrudnionych w wielu miejscach, warto wcześniej sporządzić listę pracodawców.

Emeryci i renciści otrzymują z ZUS PIT-40A. Jeśli w roku podatkowym nie uzyskali innych dochodów, nie chcą również skorzystać z ulg lub złożyć wspólny PIT z małżonkiem, rozliczenie z fiskusem ich nie dotyczy.

Taki sam formularz otrzymuje bowiem Urząd Skarbowy i stanowi on rozliczenie roczne emeryta lub rencisty. W innej sytuacji wspomniana grupa powinna potraktować PIT-40A jak PIT-11 i dokonać tradycyjnego rozliczenia przy pomocy formularza PIT-37. AA

Ulga na dzieci

Ulga prorodzinna to kwota, którą odlicza się od podatku. Małżeństwo z jednym dzieckiem może ją odpisać, jeżeli łączne dochody za 2015 rok w rodzinie nie przekroczyły kwoty 112 tys. zł.

W przypadku dwójki dzieci takich limitów już nie ma. Natomiast osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli jej dochód w roku 2015 nie przekroczył 56 tys. złotych.

● ILE WYNOSI ULGA? Kwota odliczenia ulgi prorodzinnej to 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko – tj. 1112,04 zł za cały rok. W przypadku trzeciego dziecka to 166,67 zł, czyli 2000,04 zł za rok. Za czwarte i kolejne dziecko kwota ta wynosi 225 zł, co za cały rok daje 2700 zł.

Uwaga na błędy

● PESEL lub NIP – należy zwrócić uwagę, aby te numery były prawidłowo wpisane.

● BRAK PODPISU – PIT należy obowiązkowo podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem. Bez tego deklaracja zostanie potraktowana tak, jakby podatnik jej w ogóle nie złożył.

● POMYŁKA PRZY PRZENO SZENIU DANYCH – trzeba zachować szczególną uwagę i dokładność przy przepisywaniu danych z PIT-11 do formularza rozliczenia rocznego.

● ZAOKRĄGLANIE KWOTY – końcówki wynoszące mniej niż 50 gr zaokrąglamy do pełnego złotego w dół, czyli pomijamy je, zaś końcówki o wysokości 50 gr i więcej zaokrąglamy do pełnego złotego w górę.

● PODANIE NIEWŁAŚCIWEGO NUMERU KONTA – do zaktualizowania numeru rachunku bankowego, na który dokonany będzie zwrot nadpłaty podatku, służy formularz ZAP-3. Warto sprawdzić jego poprawność, żeby dostać pieniądze na czas.

Korekty

Jeżeli podatnik zapomniał uwzględnić jakieś dochody lub po przekazaniu PITu do Urzędu Skarbowego odnalazł dokumenty uprawniające do zastosowania ulgi bądź popełnił inne błędy – wówczas może je skorygować.

Na poprawki jest aż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem zeznanie roczne za 2015 rok można skory gować do końca 2021 roku.

Ale uwaga! Gdy fiskus pierwszy dopatrzy się, że podatnik nie wykazał części dochodu, wówczas nałoży na niego grzywnę!

Od 2016 roku w przypadku składania korekty zeznania podatkowego nie ma obowiązku dołączania uzasadnienia. Wystarczy donieść formularz, oznaczając go jako „korekta zeznania”.

Wspólne rozliczanie

Wspólnie z małżonkiem można rozliczyć się, jeżeli para jest w związku małżeńskim co najmniej od końca 2014 roku i ma wspólność majątkową.

Takie rozliczenie jest korzystne, jeżeli jeden z małżonków zarabia znacznie mniej od drugiego lub nie ma żadnych dochodów. Z preferencyjnych zasad wspólnego rozliczenia może również skorzystać osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ulgi i odliczenia

Od dochodu odlicza się odprowadzone do ZUS składki za ubezpieczenia społeczne oraz ewentualne ulgi. Kwoty potrąconych składek pracownicy znajdą na PIT-11, zaś przedsiębiorcy muszą sami obliczyć, w jakiej wysokości składki wpłacili do ZUS.

● NIEPEŁNOSPRAWNI – mogą odliczyć od dochodu środki wydane na cele rehabilitacyjne oraz pieniądze przeznaczone na niezbędne inwestycje, np. adaptację mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Odliczeniu podlegają jednak tylko te wydatki, które wymienione są w przepisach. Ulga przysługuje też osobom, które utrzymują niepełnosprawnych (małżonek, dzieci, rodzice, synowa, zięć).

● INTERNET – jeszcze można skorzystać z ulgi. Przysługuje ona jednak tylko tym, którzy nie rozliczali jej w poprzednich latach lub po raz pierwszy skorzystali z ulgi, składając zeznanie za rok 2014. Odliczyć można do 760 zł rocznie.

● DAROWIZNY – jeżeli podatnik wsparł organizację pożytku publicznego, przekazał pieniądze na parafię lub oddał honorowo krew, może skorzystać z ulgi na darowizny. Suma kwot podlegających odliczeniu nie może przekro czyć 6 % dochodu.

Wyjątek stano wi wsparcie dla działalności opiekuńczo-charytatywnej Kościoła, o które można pomniejszyć dochód bez ograniczeń. Ulga nie należy się za wsparcie osób fizycznych!

Ostateczny termin

Każdego roku PITy należy wysłać lub przekazać do Urzędu Skarbowego najpóźniej do ostatniego dnia kwietnia. W tym roku jest inaczej, ponieważ 30.04. wypada w sobotę. Zatem termin ostatecznego rozliczenia rocznego przesunięty jest do 2 maja 2016 roku!

W tym dniu można jeszcze wysłać PIT listem poleconym. Trzeba jednak zatrzymać potwierdzenie nadania. Składając deklarację w US, powinno się mieć ze sobą kopię potwierdzającą jej przyjęcie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Kurier TV

Zobacz również

  • W lipcu urodziła mi się córeczka. Zastanawiam się, jak w takim przypadku powinienem wyliczyć ulgę z tytułu wychowania dziecka w zezwnaniu podatkowym za 2016 r.? Marcin z Zakopanego więcej