Składki ZUS i podatki. Zmiany od 2016 roku

1. Właściciele małych gospodarstw oraz członkowie ich rodzin mają prawo od początku stycznia 2016 roku sprzedawać produkty żywnościowe wytworzone z własnych surowców (np. dżemy i sery).

Żeby to robić, nie muszą już, tak jak do tej pory, rejestrować działalności gospodarczej. Przychody z takiej sprzedaży można będzie opodatkować w formie uproszczonej – ryczał tem od przychodów ewidencjo nowanych, przy zastosowaniu stawki 2 proc.

Reklama

2. Masz na sumieniu nieujaw nione, przedawnione (czyli sprzed pięciu lat) dochody, od których nie zapłaciłaś podatku? Jeśli chcesz je „zalegalizować”, od stycznia możesz to zrobić bez obawy, że zostaniesz obcią żona 75-procentowym podatkiem. Ale tylko pod warunkiem że pochodzenie tych dochodów zostanie odpowiednio udokumentowane.

3. W nowym roku wszystkie umowy-zlecenia, jakie podpisujesz, w chwili, gdy ich wartość przekroczy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, będą musiały zawierać składkę ZUS. Nie będzie możliwe zawarcie dwóch umów – jednej na niską kwotę, od której odprowadzana jest niska składka i kolejnej nieoskładkowanej.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Olivia

Zobacz również