Służebność mieszkania: Jak nie płacić podatku?

Jeśli chcesz uniknąć płacenia podatku od ustanowienia służebności mieszkania lub domu dla najbliższej rodziny, zapisz ją w akcie notarialnym. Dowodzi tego przykład kobiety, która podarowała córce mieszkanie.

W akcie notarialnym tej darowizny córka ustanowiła na rzecz matki i ojca nieodpłatną osobistą służebność otrzymanego mieszkania.

Fiskus uznał, że od takiej służebności należy się podatek, bo nie została ona ustalona w oddzielnym akcie notarialnym, a w takim przypadku trzeba o niej powiadomić urząd skarbowy. Sprawa trafiła do sądu.

Reklama

Sędzia przyznał rację rodzicom, stwierdzając, że każde nabycie praw lub rzeczy (także służebności) przez najbliższą rodzinę na podstawie aktu notarialnego nie musi być dodatkowo zgłaszane do urzędu skarbowego, aby uniknąć podatku.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 lipca 2013 r., (sygn. akt II FSK 2315/11).

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Jeżeli w 2016 roku dokonywałaś darowizn na szczególne cele, możesz skorzystać przy rozliczeniu podatkowym z ulgi z tego tytułu. Ta specjalna ulga obejmuje darowizny przekazane np. na cele... więcej