Sprzedaż mieszkania bez podatku. Wyrok sądu

Nie trzeba czekać 5 lat, by skorzystać z ulgi podatkowej.

Zdjęcie

Można sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat od śmierci współmałżonka i nie zapłacić z tego tytułu podatku. /123/RF PICSEL
Można sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat od śmierci współmałżonka i nie zapłacić z tego tytułu podatku.
/123/RF PICSEL

Urzędy skarbowe nie mogą traktować daty nabycia spadku po współmałżonku w taki sam sposób, jakby była to data zakupu mieszkania czy nieruchomości.

To oznacza, że można sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat od śmierci współmałżonka i nie zapłacić z tego tytułu podatku (a dokładniej podatku od połowy odziedziczonej nieruchomości). Tak wynika z wyroku z 6 maja 2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Bydgoszczy (sygnatura I SA/Bd 228/15).

Reklama

Według przepisów – by nie płacić podatku przy sprzedaży mieszkania domu lub działki musi upłynąć 5 lat od momentu ich nabycia. – Gdy jeden z małżonków, pozostających we wspólnocie majątkowej umiera, drugi dziedziczy cały majątek (jeśli nie ma innych spadkobierców). Dla urzędów skarbowych data przyjęcia spadku jest jednocześnie datą nabycia części nieruchomości (tej odziedziczonej). Zdaniem urzędników od tego właśnie momentu trzeba liczyć 5-letni okres związany ze zwolnieniem od podatku – wyjaśnia Marek Siudaj z Tax Care.

Sąd jednak uważa inaczej. Gdy w grę wchodzi małżeńska wspólnota majątkowa, nie ma udziałów a nieruchomość nie może zostać zbyta (np. sprzedana) bez zgody drugiego małżonka. Ponieważ w małżeńskiej wspólnocie majątkowej nie występują udziały, więc tak naprawdę każdy z małżonków kupujących dom lub mieszkanie kupuje je w całości. Tak więc datą nabycia całej nieruchomości jest nie dzień przyjęcia spadku tylko dzień jej zakupu – od tego momentu biegnie okres 5 lat, po upływie którego dochód ze sprzedaży mieszkania przestaje podlegać opodatkowaniu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Windykator  śle listy z pogróżkami

    Jestem zadłużona w kilku bankach. Nie wszystkie długi spłacam w terminie i coraz częściej dzwonią do mnie windykatorzy. Jedna z firm przysyła mi listy i maile, w których się odgraża, że windykator... więcej