Ulga na dzieci. Ile kto może odliczyć?

Na początku 2015 r. weszły w życie przepisy, które mają ulżyć ponad milionowi rodzin z dziećmi. Razem z Ministerstwem Finansów przedstawiamy zmiany w przepisach o ulgach podatkowych.

Reklama

Nowe przepisy dotyczą rodziców, opiekunów prawnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, którzy składają roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37. Skorzystaj z nich rozliczając się za 2014 r.

Większa i dostępniejsza

Zmiany opierają się na dwóch filarach. Pierwszy to zwiększenie kwoty ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Oznacza to wzrost ulgi na trzecie dziecko rocznie z 1668,12 zł do 2000,04 zł, a na każde kolejne z 2224,08 zł do 2700 zł. Najistotniejsze jest jednak to, że ulga została zmieniona w taki sposób, żeby mogły z niej skorzystać wszystkie rodziny, w których chociaż jeden z rodziców płaci podatek dochodowy (PIT).

Dotychczas pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne niemal dla połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa (urząd skarbowy) zwróci im kwotę niewykorzystanej ulgi.

Nie więcej niż suma składek

Ulga nie ma być jednak zapomogą, która zniechęca do pracy, dlatego zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Limity dochodów

Osoby wychowujące jedno dziecko obowiązuje limit dochodu. W tym przypadku odliczenie przysługuje pod warunkiem, że roczne dochody rodzica nie będącego w związku małżeńskim nie przekroczyły 56 tys. zł. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim limit dotyczy łącznych dochodów małżonków i wynosi 112 tys. zł.

Taki sam limit dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Jeśli wychowujemy dwójkę lub więcej dzieci, wysokość uzyskanego przez nas dochodu w roku podatkowym nie ma znaczenia.

W zależności od liczby dzieci zmienia się kwota maksymalnego zwrotu podatku: – jedno dziecko – 1112,04 zł – dwoje dzieci – 2224,08 zł – troje dzieci – 4224,12 zł – czworo dzieci – 6924,12 zł. Za każde następne dziecko przysługuje dodatkowy zwrot w wysokości 2700 zł.

Ulga przysługuje na dzieci małoletnie (do 18. roku życia). Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci (do 25. roku życia), pod warunkiem, że dzieci te: – uczą się lub studiują (także za granicą), – w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego kwoty 3089 zł (do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna).

Wszystkie rodziny wielodzietne, które złożą rozliczenie roczne drogą elektroniczną, otrzymają zwrot podatku w ciągu 30 dni (standardowy termin to nie dłużej niż 3 miesiące).

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Tele Tydzień

Zobacz również

  • Jeżeli w 2016 roku dokonywałaś darowizn na szczególne cele, możesz skorzystać przy rozliczeniu podatkowym z ulgi z tego tytułu. Ta specjalna ulga obejmuje darowizny przekazane np. na cele... więcej