Ulga podatkowa na dorosłe dziecko

Moja córka skończyła w październiku ubiegłego roku 18 lat (jest jedynaczką). Czy mogę w takiej sytuacji skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatkowym za 2014 r.? Małgorzata z Kluczborka.

Ulgę na dziecko, którą odliczamy od dochodu, można wykorzystywać:

Reklama

do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat; bez względu na jego wiek, jeśli otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną; do ukończenia 25. roku życia, jeśli uczy się w szkole ponadgimnazjalnej albo wyższej.

Jeżeli dziecko kończy 18 lat w danym roku podatkowym – czyli tak, jak pani córka – gdy jest uczennicą lub studentką można w pełni korzystać z ulgi.

Jeśli pełnoletnie dziecko nie uczy się, rodzice mogą wykorzystać tylko część ulgi – po 92,67 zł za każdy miesiąc, przed miesiącem, w którym wypadły 18 urodziny. Podobnie będzie, gdy dziecko w danym roku podatkowym zawarło związek małżeński. Rodzice mogą odliczyć jedynie miesiące przed ślubem. Zasada ta obowiązuje także w przypadku małoletnich. Podstawową zasadą odliczeń jest bowiem to, że rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem, a trudno mówić o takiej opiece po ślubie.

Warto pamiętać, że prawo do odliczeń przepada, jeśli dorosłe dzieci mają zbyt duże dochody – kwota graniczna to 3089 zł. Do tego limitu nie wlicza się renty rodzinnej. W przypadku małoletnich dzieci ich dochody nie mają żadnego znaczenia.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Kwota wolna od podatku nie zmieniała się od lat – obecnie wynosi 3091 zł. Według przedwyborczych obietnic miała ona wzrosnąć do 8 tys. zł. Jednak kilka dni temu rząd zapowiedział, że maksymalnie... więcej