Ulgi w PIT dla samotnego rodzica

Rok temu rozwiodłam się i obecnie sama wychowuję syna. Słyszałam, że w związku z tym przysługują mi jakieś odliczenia. Czy jest to tylko ulga prorodzinna, czy istnieje jakaś dodatkowa? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy będzie mi przysługiwała również wtedy, gdy zwiążę się z nowym partnerem, ale nie wezmę z nim ślubu? - pyta Ludmiła Gustak z Krotoszyc.

Zgodnie z ustawą, prawo do ulgi przysługuje tylko samotnym rodzicom rozliczającym się z fiskusem według skali podatkowej. Muszą oni w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 (w zależności od źródeł osiąganych dochodów) wybrać jako metodę rozliczenia opcję „w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4)”. W konsekwencji podatek zostanie określony w podwójnej wysokości, ale od połowy dochodów samotnego rodzica. Dzięki temu kwota podatku należnego fiskusowi ulegnie zmniejszeniu.

Reklama

Wspólnie z dzieckiem nie mogą rozliczyć się osoby, które jako formę opodatkowania wybrały podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową. Uwaga! Fiskus jednoznacznie stoi na stanowisku, że nie każdy rodzic pozostający w stanie wolnym jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy. Podatnik musi faktycznie samotnie opiekować się potomstwem. Oprócz tego prawo do preferencji absolutnie nie przysługuje rodzicowi żyjącemu w konkubinacie.

Ponadto warto wiedzieć, że wszyscy podatnicy mogą korzystać jednocześnie z ulgi prorodzinnej oraz ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka, ponieważ są to dwie niezależne od siebie preferencje podatkowe. Co do zasady, osoby rozliczające się z jednym dzieckiem będą odliczały ulgę prorodzinną w takim samym wymiarze jak pozostali podatnicy z dwójką potomstwa, czyli za jedno – odpiszą kwotę 92,67 zł miesięcznie, tj. 1112,04 zł rocznie.

Jednakże również te osoby podlegają pewnym ograniczeniom. Jeśli podatnik będzie pozostawał przez cały rok kalendarzowy w związku małżeńskim, utraci prawo do ulgi, gdy łączne dochody małżonków przekroczą 112.000 zł rocznie, a w stosunku do tych, którzy choćby część roku kalendarzowego pozostają w konkubinacie, próg ten będzie dwa razy niższy i wyniesie 56.000 zł. rocznie.

Jedynie rodzice samotnie wychowujący dziecko i niepozostający w związku małżeńskim, utracą prawo do ulgi prorodzinnej po przekroczeniu 112 tys. zł, tak samo jak pełne rodziny. Nadal jednak będą mogli skorzystać z formy rozliczenia podatku dla samotnie wychowujących dzieci.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Kurier TV

Zobacz również

  • Kwota wolna od podatku nie zmieniała się od lat – obecnie wynosi 3091 zł. Według przedwyborczych obietnic miała ona wzrosnąć do 8 tys. zł. Jednak kilka dni temu rząd zapowiedział, że maksymalnie... więcej