Uważaj na e-maile o ukrywaniu dochodów

Niedawno otrzymałam e-mail z informacją o kontroli podatkowej. W treści podano, że ujawniono ukrywanie przeze mnie dochodów, oraz że szczegóły znajdują się w załącznikach. Na razie ich nie otworzyłam, bo nie ukryłam żadnych dochodów. Czy to może być oszustwo? Marcelina R., Łódź

Wiadomości o kontroli podatkowej czy ukrywaniu dochodów, rozsyłane ostatnio drogą elektroniczną, są oszustwem. Nie należy otwierać załączników, ponieważ mogą zawierać złośliwe oprogramowanie. Urząd skarbowy zwykle wzywa podatnika listem poleconym.

Odstąpienie od formy pisemnej jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ma służyć ochronie ważnego interesu podatnika lub gdy należy szybko działać w danej sprawie. W takich sytuacjach możemy być wezwani e-mailem lub telefonicznie. Wezwanie pisemne powinno zawierać:

Reklama

- nazwę i adres organu podatkowego

- imię i nazwisko osoby wzywanej

- informację, w jakiej sprawie

- informację, czy należy stawić się osobiście, czy złożyć wyjaśnienia na piśmie

- datę, godzinę i miejsce zgłoszenia

- skutki prawne zignorowania wezwania

- podpis pracownika organu podatkowego, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Zobacz również