Warto przytaczać wyroki sądów

Często w artykułach, które czytam w Waszym piśmie przytaczane są wyroki oraz orzeczenia sądów. Czy można się na nie powoływać w sporze z urzędem skarbowym? Monika z Nasielska

Tak, choć nie od razu może to przynieść oczekiwany efekt. Urzędy traktują wyroki w sprawach podatkowych tak, by było to dla nich korzystne. Jeśli sąd przyznał rację fiskusowi, takie orzeczenia są przytaczane i cytowane we wszystkich możliwych pismach.

Jeśli jakieś orzeczenie jest dla urzędu skarbowego niewygodne, ma na to zawsze gotową formułkę, że przytaczany wyrok (orzeczenie) zapadł w indywidualnej sprawie, nie można więc go stosować w innych sprawach.

Reklama

Z tym ostatnim zdaniem nie zgadza się Naczelny Sąd Administracyjny. Stwierdził że rzeczywiście urzędnicy mają prawo odrzucić argumenty podatników poparte wyrokiem sądowym w podobnej sprawie. Ale samo stwierdzenie, że przytaczany przez kogoś wyrok nie może być brany pod uwagę jest niedopuszczalne. Jeżeli fiskus nie podziela tej argumentacji, powinien szczegółowo odnieść się do uzasadnienia wyroku sądowego i ustosunkować się do wyrażonych tam poglądów, wyjaśniając dlaczego je odrzuca. Na szczęście sędziowie podchodzą do tego inaczej niż urzędnicy. Jeśli spór z fiskusem skończy się na sali sądowej, wszelkie wyroki w podobnych sprawach są brane pod uwagę.

Podstawa prawna: wyrok NSA z 30 października 2001 r. (sygn. akt III SA 1409/00).

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • W 2012 roku zmarła moja mama. Odziedziczyłam po niej mieszkanie w bloku. Przez dwa lata je wynajmowałam. Potem przez jakiś czas za darmo mieszkali tam kuzyni. Teraz stoi puste. Postanowiłam je... więcej