Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby rodzic mógł rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, musi być samotny.

Samotne wychowywanie dziecka to wychowywanie go bez udziału innej osoby. Oznacza to, że nawet pozostawanie w nieformalnym związku (konkubinacie) odbiera rodzicowi prawo do wspólnego rozliczania się z dzieckiem – o ile partner w wychowywaniu tego dziecka uczestniczy.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 17 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Bd 893/13).

Reklama

Warunków do wspólnego rozliczania z dzieckiem nie spełnia również matka, która wyszła za mąż, niezależnie od tego, czy jej mężem jest ojciec dziecka, czy nie.

Dotyczy to oczywiście też samotnego ojca, który się ożenił. Nie zmieni tej sytuacji nawet fakt, że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa małżeńska.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • W 2012 roku zmarła moja mama. Odziedziczyłam po niej mieszkanie w bloku. Przez dwa lata je wynajmowałam. Potem przez jakiś czas za darmo mieszkali tam kuzyni. Teraz stoi puste. Postanowiłam je... więcej