Zalegam z ZUS-em. Czy stracę zasiłek pogrzebowy na żonę?

Mam swoją małą działalność. Gdy żona zaczęła chorować, wszystko wydawałem, by ją ratować. Przez to przestałem płacić ZUS. Teraz ona odeszła na zawsze, a ja nie wiem, czy będę miał za co godnie ją pochować. Bo nie miała emerytury, a ja mam zaległości w zakładzie… Przemysław D. Lublin

Panie Przemysławie. Dług, jaki powstał wobec ZUS w związku z Pańską działalnością gospodarczą, nie ma wpływu na sytuację. Ma pan prawo do zasiłku pogrzebowego. Niestety, najpierw koszt pogrzebu musi Pan pokryć sam. Żaden przepis nie daje prawa członkom rodziny zmarłego występowania z wnioskiem o organizację pochówku do gminy lub ośrodka pomocy społecznej.

Reklama

W wyjątkowych przypadkach można złożyć wniosek o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków. Zwykle świadczenie takie wynosi 2 do 2,5 tysiąca złotych, a o przyznaniu i wysokości decyduje ośrodek pomocy indywidualnie. Po zorganizowaniu pochówku, proszę zgłosić się do ZUS. Trzeba wypełnić druk Z-12 i wraz z resztą dokumentów zgłosić się do urzędnika. Pozostałe dokumenty, to: skrócony akt zgonu, oryginały potwierdzające koszty poniesione, odpis aktu zawarcia małżeństwa, zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu, dokument ze zdjęciem, poświadczający Pańską tożsamość. Prawo do zasiłku pogrzebowego może się przedawnić po 12 miesiącach.

Artykuł pochodzi z kategorii: Podatki

Więcej na temat:

Zobacz również