Alimenty. Nowe skuteczne sposoby na nierzetelnego rodzica

W rejestrach długów przybywa dłużników alimentacyjnych – ich dane muszą zgłaszać gminy i może to zrobić też drugi rodzic! Ale nim dane niepłacącego na dzieci trafią do rejestru, trzeba iść do komornika i do gminy.

Długi alimentacyjne w Polsce sięgają prawie 6 mld zł! Dlaczego tylu zobowiązanych do alimentów, głównie ojców, nie płaci na dzieci?

Reklama

Niestety, jest duże społeczne przyzwolenie na takie postępowanie. Zamiast napiętnować to, że osoby zalegające z alimentami ukrywają swój majątek i za trudniają się na czarno – milcząco akceptuje się te nieuczciwe praktyki! A krzywdzeni są najsłabsi – dzieci!

Obecnie do ściągania alimentów mamy dobre narzędzia w postaci przepisów. Trzeba tylko sprawnie z nich korzystać!

Od 1 lipca 2015r. obowiązuje nakaz wpisywania danych dłużników alimentacyjnych do rejestrów długów. Ten obowiązek spoczywa na gminach, w których mieszkają takie osoby. Jakie mogą być konsekwencje takiego wpisu dla dłużnika, nietrudno się domyślić.

Jeżeli ojciec twojego dziecka zalega z alimentami, nie czekaj, idź do komornika, a potem do urzędu gminy. Urzędnicy mają obowiązek wspierać cię ściąganiu alimentów.

Nasi eksperci wyjaśniają szczegółowo, jakie kroki w pierwszej kolejności musisz podjąć, gdy ojciec nie płaci zasądzonych na rzecz dziecka alimentów. Podpowiedzą, jak napisać pismo do gminy, by podjęła w tej sprawie działania.

Kiedy powinnam iść do komornika, jeśli ojciec dzieci najpierw nieregularnie płacił alimenty, a teraz nie daje ani złotówki?

Sprawę do komornika należy złożyć jak najszybciej. Można to zrobić od razu, gdy nie wpłyną alimenty w dniu wyznaczonym w wyroku sądowym lub na podstawie ugody między rodzicami (bo zawarcie ugody w sprawie alimentów jest możliwe zarówno w sądzie, jak i u notariusza).

Jakie dokumenty zabrać do komornika, u którego chcę złożyć wniosek o egzekucję alimentów?

Konieczny jest odpis wyroku zasądzającego alimenty albo ugoda sądowa lub notarialna. Na każdym z tych dokumentów – wyroku lub ugodzie – musi być pieczęć sądu, który orzekał o alimentach (lub sądu rejonowego w miejscu zamieszkania osoby zobowiazanej do płacenia tych alimentów). Pieczęć sądu to tak zwana klauzula wykonalności, która daje prawo komornikowi do egzekucji alimentów.

U jakiego komornika złożyć wniosek o ściągnięcie długów?

Egzekucję alimentów może prowadzić dowolnie wybrany komornik. Jest tylko jeden wyjątek: jeśli na długi alimentacyjne ma być zajęte np. mieszkanie dłużnika, sprawę musi prowadzić komornik z miejscowości, w której znajduje się ta nieruchomość.

Ale uwaga! Należy przekazać komornikowi jak najwięcej informacji o dłużniku (np. gdzie pracuje, jaki ma majątek – jeśli to wiemy).

Wskazujemy również, z czego powinien ściągać zaległe alimenty: czy z pensji dłużnika, czy z jego konta bankowego, czy przez zajęcie jego nieruchomości.

We wniosku o egzekucję komorniczą należy podać również, ile wynosi kwota zaległych i bieżących alimentów.

Czy rodzic walczący o alimenty ponosi koszty u komornika?

Nie. Sprawy w sądzie i u komornika są wolne od opłat dla osoby dochodzącej alimentów. Wszelkie opłaty komornik będzie ściągał od dłużnika. Podst. prawna: art. 96 par. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.  

Co zrobić, gdy komornik nie ściągnie żadnej kwoty, bo ojciec nie pracuje?

Jeśli w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o egzekucję alimentów komornik nie ściągnie nic, można – a nawet trzeba – zgłosić się po pomoc do gminy! W urzędzie należy złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Takie pismo należy skierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Trzeba podać dane dłużnika wraz z jego adresem oraz sygnaturę akt podjętej sprawy komorniczej.

Do wniosku należy dołączyć wyrok zasądzający alimenty i zaświadczenie od komornika „o bezskuteczności egzekucji”.

Czy jest szansa, że taki wniosek spowoduje spłatę przez dłużnika zaległości?

Tak! Gdy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika trafi do urzędu, to wójt (burmistrz lub prezydent miasta) są zobowiązani podjąć tzw. egzekucję administracyjną. Na czym to polega?

Otóż zostanie przeprowadzony przez gminę wywiad alimentacyjny. Po pierwsze: urzędnicy ustalą, jaka faktycznie jest sytuacja majątkowa i zawodowa ojca zalegającego z alimentami.

Po drugie: jeśli dłużnik nigdzie nie jest zatrudniony, gmina zobowiąże go do zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Po trzecie: jeśli nie będzie dla niego oferty pracy zgodnej z jego kwalifikacjami, może zostać skierowany do prac interwencyjnych (np. sprzątanie).

Po czwarte: wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wystąpić do starosty, by zatrzymał dłużnikowi prawo jazdy.

Ściągnięcie alimentów może potrwać... Czy w tym czasie gmina płaci na dziecko?

Jest możliwość uzyskania alimentów z funduszu alimentacyjnego. Jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać, piszemy na następnych stronach.

Kto i kiedy może wpisać dłużnika do rejestru długów?

W Polsce funkcjonują cztery biura zajmu- jące się rejestrowaniem danych osób zadłużonych, które nie spłacają swoich zobowiązań. Rejestry długów nadzoruje Ministerstwo Gospodarki. Są to: BIG InfoMonitor, S.A.; Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.; Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

1. Obowiązek zgłoszenia dłużnika do rejestru mają: wójt, burmistrz, prezydent miasta Muszą dokonywać wpisu rodzica-dłużnika, jeżeli zalega z płatnością alimentów za co najmniej 6 miesięcy i gmina za niego je wypłaca z funduszu alimentacyjnego. Od 1 lipca 2015 r. dłużnik musi zostać wpisany do wszystkich rejestrów długów (wcześniej wpisywano go tylko do jednego rejestru wybranego przez gminę).

2. Prawo zgłoszenia dłużnika do rejestru ma osoba reprezentująca dziecko Nie musisz czekać aż opóźnienie wyniesie 6 miesięcy. Nawet wcześniej możesz podać dane dłużnika do rejestru długów. W tym celu powinnaś skontaktować się z wybranym BIG-iem. A obecnie taki wpis, kosztuje symboliczną złotówkę (np. w BIG InfoMonitor to opłata 6 zł). Ale przed dokonaniem wpisu należy wysłać dłużnikowi listem poleconym wezwanie do zapłaty. Pismo powinno zawierać ostrzeżenie o zamiarze przekazania tej informacji do BIG oraz dokładną nazwę i adres tego biura rejestru długów. Jeśli po tym ostrzeżeniu rodzic dziecka nadal nie zapłaci zaległych alimentów, to informację o tym można przekazać do wybranego BIG-u po 14 dniach od wysyłki wezwania do zapłaty.

Uwaga! Konsekwencje wpisania do rejestru długów są poważne Jeśli dane dłużnika trafią do rejestru, to mogą być w jego bazie nawet przez 10 lat! W tym czasie taka negatywna informacja z rejestru BIG może skutecznie uniemożliwić dłużnikowi zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, a także podpisanie lub przedłużenie umowy na telefon komórkowy, dostęp do internetu i wiele innych usług.

Przykładowy wniosek

Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dziennik Ustaw nr 1/2009, poz. 7 z późn. zm.) wnioskuję o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego: Jana Podleśnego, zamieszkałego przy ul. Obozowej 14 w Bydgoszczy, wobec którego jest prowadzone postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego, Jana Kolasę, działającego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Polna 1.

Załączniki: 1. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na małoletnią Ewę Podleśną.

2. Zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji wraz z informacją o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej