Bezpieczny obóz dla dziecka. Co powinno być w umowie?

Reklama

Pani Marta zapisała syna na obóz letni.

– Powinnam dostać umowę? – zapytała. – Oczywiście. Umowa będzie stanowić m.in. podstawę do reklamacji, jeśli organizator nie wywiąże się z wykonania usługi.

– Co w niej powinno być? – Najlepiej, by w umowie znalazł się program wyjazdu, zapewniany standard zakwaterowania i wyżywienia, dodatkowe atrakcje. Im więcej szczegółów, tym łatwiej dochodzić potem swoich praw.

– A co z opieką medyczną? – Nie jest to dokładnie określone w przepisach. Organizator ma obowiązek przedstawić w zgłoszeniu do kuratorium (patrz ramka) informację o tym, jak będzie zorganizowana opieka medyczna uczestników. Może więc np. podpisać umowę z lokalnym ośrodkiem zdrowia.

Proszę pamiętać, że wychowawca może podać dziecku leki wyłącznie za zgodą rodziców. – Kto może zostać wychowawcą i kierownikiem obozu? – Osoby pełnoletnie, niekarane, z co najmniej średnim wykształceniem. Po odpowiednim kursie. Pod nadzorem jednej osoby może być 20 uczestników. Piętnastu do 10 roku życia.

– Jak sprawdzić autokar? – Można poprosić policję o kontrolę stanu pojazdu. Autokar można sprawdzić na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl. – A jeśli już na miejscu okaże się, że jest coś nie tak?

– W zależności od tego co się dzieje, trzeba zawiadomić kuratorium oświaty lub sanepid, na których terenie odbywa się obóz.

rozp. MEN z 21.1.1997 r. w spr. warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

Sprawdź organizatora

Organizator musi zgłosić wyjazd do kuratorium oświaty i podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku, rodzaj zakwatero wania, liczbę uczestników, kadry oraz program.

Orga nizatora możesz sprawdzić w bazie wypoczynku na stronie men.gov.pl.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również