Choroba na wyjeździe – w kraju i za granicą

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ci bezpłatne leczenie w Polsce i całej Unii. Sprawdź, o czym pamiętać, by mieć to zapewnione na urlopie.

W krajach Unii uzyskasz niezbędną pomoc w nagłych sytuacjach. Karta EKUZ nie uprawnia bowiem do planowanego leczenia. Na takie trzeba mieć zgodę NFZ.

Gdy ty lub ktoś z bliskich zachorujecie podczas wakacji, np. nad Bałtykiem, możecie udać się do dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (będzie na niej umieszczone logo NFZ).

Reklama

Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Konieczny jest też numer PESEL, na którego podstawie recepcja przychodni lub szpitala sprawdzi w systemie internetowym, czy jesteś ubezpieczona (piszemy o tym niżej).

Na podstawie twojego PESEL-u pomoc medyczną uzyska też twoje dziecko. W innym kraju UE (także w kilku nienależących do Unii) bezpłatne doraźne świadczenia medyczne przysługują ci na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (piszemy o niej w ramce niżej).

Natomiast na wyjazd do pozostałych krajów Europy lub na inny kontynent konieczne jest wykupienie polisy.

Do lekarza na wakacjach w Polsce

Od stycznia tego roku działa portal informacyjny eWUŚ i za jego pośrednictwem przychodnie i szpitale sprawdzają, czy pacjent jest ubezpieczony.

Nawet jeśli okaże się, że nie ma twojego nazwiska w tej bazie (bo np. pracodawca nie opłacił za ciebie składki zdrowotnej), pomoc musi być ci udzielona. Składasz tylko pisemne oświadczenie, że jesteś ubezpieczona.

Nagłe zachorowanie, wypadek

Udaj się do najbliższej przychodni lub do szpitala na SOR (oddział pomocy doraźnej, który działa całą dobę). Gdy nie jesteś w stanie dotrzeć sama, masz prawo wezwać karetkę. W przychodni powinien cię przyjąć lekarz rodzinny. Jeżeli stwierdzi, że potrzebna jest konsultacja specjalisty, da ci skierowanie. Bez skierowania możesz udać się do: ginekologa, dentysty, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry.

Ból zęba

Gdy ci się przytrafi na wyjeździe, masz prawo do pomocy doraźnej u dentysty (musi mieć umowę z NFZ). Lekarz oceni, czy konieczne jest wyrwanie zęba, czy założenie lekarstwa. Podst. prawna: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 164/2008, poz. 1027).

Pozostałe kraje Unii i inne kontynenty

Jeśli wyjazd jest zorganizowany, o ubezpieczenie musi zadbać biuro turystyczne. Gdy wyjeżdżasz na własną rękę, np. do kraju w Azji czy Afryce, sama powinnaś się zatroszczyć o dobrą polisę. Jeżeli nie będziesz jej miała, możesz wydać majątek na leczenie za granicą. Ubezpieczenie od kosztów leczenia: Takie polisy mają m.in.: PZU, Hestia, Allianz, UNIQA.

Zanim wykupisz ubezpieczenie, zawsze zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). Zwróć uwagę, jaka jest odpowiedzialność ubezpieczyciela, gdyby coś ci się przytrafiło podczas wyjazdu.

Porównaj oferty w internecie, np. na: www.planetamlodych.com.pl Na tym portalu możesz też kupić kartę z pakietem ubezpieczeń.

Gdy twoje niepełnoletnie dziecko jedzie na obóz, kolonię

Każdy organizator takiego wypoczynku – w kraju i za granicą – ma obowiązek zapewnić dzieciom opiekę medyczną. Wszyscy uczestnicy muszą mieć wykupione polisy.

Wakacje w kraju: Jeśli organizator nie zatrudnił lekarza kolonijnego czy pielęgniarki, pomoc medyczna będzie udzielona dziecku przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscowej przychodni zdrowia lub w szpitalu.

Za granicą : Na wyjazd do innego kraju UE każde dziecko powinno mieć swoją kartę EKUZ. Ponadto organizator musi wykupić ubezpieczenie grupowe. Obowiązek rodziców Trzeba dostarczyć organizatorowi: zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, jego PESEL i numer oddziału NFZ.

Jeśli zapomnisz karty EKUZ

Nawet jeżeli nie zabierzesz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, gdybyś nagle zachorowała lub miała wypadek, też uzyskasz pomoc medyczną w całej UE.

➜ Konieczny kontakt z oddziałem NFZ Możesz poprosić np. kogoś z rodziny, kto został w Polsce, by w twoim imieniu skontaktował się z oddziałem NFZ. Ten wystawi certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (papierowy dokument). Może on być przesłany za granicę, np. faksem. Na podstawie tego certyfikatu nie będziesz musiała płacić za świadczenia medyczne w publicznych placówkach zdrowia w danym kraju.

➜ Jeśli jednak poniesiesz koszty leczenia… …a jesteś ubezpieczona, staraj się o ich zwrot po powrocie do kraju. Zachowaj rachunki i dowody zapłaty. Już w Polsce skontaktuj się ze swoim oddziałem NFZ. Tam dowiesz się, co musisz zrobić, by odzyskać pieniądze.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Naj

Zobacz również