Co daje status bezrobotnego?

Dostałam właśnie wypowiedzenie i zastanawiam się, co dalej. Czy warto zarejestrować się w urzędzie pracy? Jakie korzyści mogę mieć jako osoba bezrobotna? – pyta Olga B. z Kołobrzegu.

Reklama

Aby uzyskać status osoby bezrobotnej, trzeba zarejestrować się we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Można to zrobić osobiście albo przez internet.

W pierwszym przypadku trzeba przyjść do urzędu i przedłożyć dokumenty niezbędne do rejestracji (dowód osobisty, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły, oryginały wszystkich świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje – kursy, szkolenia).

Rejestracja online

Wybierając rejestrację online, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.praca.gov.pl. Podpisujemy go przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (wniosek o założenie takiego profilu znajdziemy na http://epuap.gov.pl).

Do formularza dołączamy zeskanowane lub sfotografowane dokumenty. Potwierdzenie zgłoszenia otrzymamy drogą e-mailową.

Ubezpieczenie zdrowotne

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym od chwili zyskania statusu bezrobotnego aż do 30 dni po jego utracie. Ubezpieczenie może objąć także małżonka oraz dzieci, które się uczą i nie ukończyły 26 lat.

Bezrobotny może liczyć na zasiłek, gdy udokumentuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy przez rok opłacał składki na Fundusz Pracy od umowy o pracę (opiewającej na przynajmniej minimalne wynagrodzenie).

Wysokość świadczenia

Świadczenie może dostawać maksymalnie przez rok. Jego wysokość zależy od stażu pracy i długości jego otrzymywania. Aktualnie zasiłek podstawowy (dla osób ze stażem pracy od 5 do 20 lat) to 711,48 zł netto za pierwsze trzy miesiące, potem kwota zmniejsza się i wynosi 568,50 zł netto.

Bezrobotny ma także inne możliwości zyskania pomocy finansowej, jak chociażby stypendium, odpłatny staż czy środki na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej (nawet do wysokości 22 tys. zł).

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej