Co musi być w pozwie!

Planujesz pozwać kogoś do sądu? Musisz pamiętać, że w każdym pozwie – bez względu na to, czy dotyczy np. sprawy rodzinnej lub o zapłatę – trzeba napisać, czy wcześniej była podjęta próba ugodowego załatwienia konfliktu. To najnowsze przepisy, które mają wspierać polubowne rozstrzyganie sporów.

Reklama

PAMIĘTAJ! Nawet gdy sprawa trafi już do sądu, można podjąć mediację z adwersarzem. Oczywiście musi być wola jej podjęcia przez obie strony, bo mediacja jest dobrowolna.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Na żywo

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej