Co powinna zawierać etykieta?

Chcesz znać sposób na udane zakupy? Zanim podejmiesz decyzję, uważnie sprawdź dane na metce. Zgodnie z przepisami, muszą się na niej znaleźć informacje, które ułatwią ci wybór. Dowiedz się jakie.

Zgodnie z prawem, każdy oferowany w sklepie (a także w internecie i w sprzedaży bezpośredniej) towar musi być odpowiednio oznakowany. Klient ma prawo wiedzieć, co kupuje. Wszelkie istotne dla kupującego informacje muszą albo znajdować się na opakowaniu towaru, albo być z nim trwale połączone.

Reklama

O tym, jakie dane są dla klienta ważne, nie decyduje sprzedawca. Istnieją odpowiednie przepisy dotyczące tego, co i w jakiej formie powinno się znaleźć na etykietach lub opakowaniach różnego rodzaju produktów.

Metka i instrukcja - wyłącznie po polsku

Informacje na etykietach produktów sprzedawanych w Polsce powinny być napisane po polsku – tak mówią przepisy. Wynika to z ustawy o języku polskim (art. 7.1) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (art. 3.1).

Na etykiecie musi się więc znaleźć polska nazwa towaru. Jeśli coś kupujesz, masz też prawo do zrozumiałej dla siebie pełnej informacji na temat tego przedmiotu – dotyczy to także instrukcji użytkowania oraz spisu składników (np. w przypadku żywności i kosmetyków).

Na każdym oferowanym w sprzedaży detalicznej towarze musi się również znaleźć informacja o tym, kto jest jego producentem (wraz z adresem), a w przypadku towaru z za granicy informacja o tym, kto jest importerem.

Żywność: data ważności i składniki

Każdy kupujący żywność ma prawo oczekiwać, że na jej opakowaniu będą informacje o wadze lub objętości oraz o tym, z czego produkt został zrobiony (chyba że jest to produkt jednoskładnikowy, taki jak fasola, ryż).

W spisie producent musi zachować kolejność od składnika, którego jest najwięcej, do takiego, którego jest najmniej. Konieczne jest również umieszczenie na etykiecie spisu wszelkich substancji dodatkowych, które zostały dodane do produktu (ich listę znajdziesz na www.zdrowezywienie.w.interia.pl/dodatki.htm), a także danych dotyczących sposobu przechowywania.

Wszelkie produkty żywnościowe muszą też mieć oznaczoną datę przydatności do spożycia. Spotyka się dwa rodzaje takich oznaczeń. Napis: „Najlepiej spożyć przed...” znajdziemy na opakowaniach produktów trwałych – jest to data, do której żywność, jeśli jest prawidłowo przechowywana, zachowuje pełne właściwości odżywcze.

Oznaczenie: „Należy spożyć do...” to informacja o terminie, po upływie którego żywność nie nadaje się już do jedzenia. Jest ono stosowane w przypadku produktów świeżych (np. mięsa lub nabiału). Zgodnie z prawem na niektórych produktach (wołowinie, przetworach wołowych, oliwie, miodzie, owocach i warzywach) musi się znaleźć informacja o tym, z jakiego kraju pochodzą.

Ważne: od 13 grudnia 2014 roku oznaczenie dotyczące kraju pochodzenia będzie obowiązkowe w przypadku wieprzowiny, baraniny, koźliny, drobiu oraz przetworów tych mięs.

Konieczne będzie też umieszczanie kraju pochodzenia na tych towarach, których nazwy mogą sugerować pochodzenie z jakiegoś kraju (np. musztarda francuska).

Od 13 grudnia 2014 roku na opakowaniu produktu będzie się również musiała znaleźć informacja o zawartości substancji alergizujących. W 2016 roku wejdą natomiast w życie regulacje nakłada jące na przedsiębiorców obowiązek informowania o wartościach odżywczych (np. liczbie kalorii, zawartości, białka, węglowodanów i tłuszczów).

Elektronika: ile prądu zużyjesz?

W przypadku takich produktów jak telewizory, komputery czy lodówki przedsiębiorca jest odpowiedzialny za to, by była do nich dołączona instrukcja w języku polskim.

Wszelkie towary elektroniczne sprzedawane w Polsce (a także na terenie całej Unii Europejskiej) muszą mieć oznaczenie CE. Certyfikat Conformité Européenne (CE) oznacza, że produkt spełnia wymagania UE dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, a tylko takie towary mogą być na terenie UE sprzedawane.

Jeśli więc jakiś sprzęt takiego oznaczenia nie ma, jest sprzedawany nielegalnie. Sprzęt gospodarstwa domowego (np. pralki, suszarki) oraz in ne produkty, które mogą mieć wpływ na zużycie energii, mu szą być opatrzone tzw. etykietą energetyczną. Klasy energe tyczne na takiej etykiecie są oznaczone kolorami – od czer wonego do zielonego.

Kolor czerwony symbolizuje klasę energetyczną G, czyli naj- większe zużycie energii. Zie lony oznacza kategorię energetyczną A, która dodatkowo jest podzielona na podklasy A+, A++ i A+++ (produkty o klasie energetycznej A+++ zużywają najmniej energii).

Kosmetyki: poznaj ich skład!

Na etykiecie kosmetyku musi się znaleźć numer partii produkcyjnej oraz informacja o jego wadze lub objętości (nie dotyczy to opakowań zawierających mniej niż 5 g/ /1 ml produktu oraz bezpłatnych próbek). Prawo wymaga także, by etykieta zawierała dane dotyczące trwałości kosmetyku.

Jeśli trwałość jest dłuższa niż 30 miesięcy, opakowanie powinno zostać opatrzone informacją o ok resie, w którym produkt (już po otwarciu) jest bezpieczny i może być używany. Na kosmetyku musi też być informacja o jego składzie (w tym o zawartości substancji alergizują cych). Lista musi się zaczynać od składnika, którego jest najwięcej, a kończyć na tym, którego jest najmniej.

Na ubraniach: nie tylko rozmiar

Zgodnie z przepisami na wszystkich wyrobach włókienni czych (dotyczy to zarówno ubrań, jak i obrusów czy poś cieli) powinny się znaleźć informacje o surowcach, z jakich zostały one wykona ne. Tego typu produkty muszą też być opatrzone informacją o sposobie ich konserwacji (w szczególności prania i pra sowania). Dane te mogą być podane zarówno w formie pisemnej, jak i w postaci znaków graficznych.

Producent albo importer ma również obowiązek umieszczenia na etykiecie wszelkich informacji niezbędnych dla bezpieczeństwa użytkowania, np.: „trzymać z daleka od ognia”.

Towary oferowane w sklepie powinny być opatrzone wy wieszką z nazwą produktu, jego ceną, jednostką miary, do której odnosi się podana cena, oraz nazwą producenta.

Jak rozpoznać produkty „eko”

Prawo wymaga, by pacz kowane produkty ekolo giczne były odpowiednio oznakowane. Od 1 lipca 2012 roku żywność te go typu, jeśli pochodzi z kraju Unii Europejskiej, musi być oznakowana unijnym logo produkcji ekologicznej (tzw. euroliść, czyli białe gwiazdki układające się w kształt liścia na zielonym tle).

Tylko w przypadku pro duktów z takim oznaczeniem na etykiecie możemy mieć całkowitą pewność, że przynajmniej 95 proc. ich składników zostało wyprodukowanych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Nie wiesz, komu zgłosić zastrzeżenia co do ulotki informacyjnej albo instrukcji? Skorzystaj z wyszukiwarki Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/kontakt.php.

Tekst: Joanna Kostrzewa

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Olivia
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej