Co to jest służebność przesyłu?

Przez moją działkę budowlaną przechodzą rury wodociągowe, które MPWIK, umieściło bez mojej zgody. Czy powinnam dostawać za to jakieś wynagrodzenie? Elżbieta z woj. lubuskiego.

Jeżeli przez nieruchomość prywatną przechodzi rurociąg, wodociąg, sieć wysokiego napięcia, linia gazociągu czy słup elektryczny, to jej właściciel może domagać się od przedsiębiorstwa przesyłowego ustanowienia tzw. służebności przesyłu. Proszę więc zwrócić się do właściciela wodociągu z propozycją zawarcia takiej umowy. Może też Pani żądać odpowiedniego wynagrodzenia za to, że znosi obecność obcych urządzeń na własnym gruncie, oraz odszkodowania za dotychczasowe bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W przypadku odmowy ma Pani prawo wystąpić do sądu cywilnego o ustanowienie służebności za wynagrodzeniem oraz o odszkodowanie. Wniesienie pozwu łączy się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Warto wiedzieć, że roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu nie przedawniają się, a powstają z chwilą wybudowania urządzeń.

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również