Czy będę odpowiadać za długi męża

Kiedy jedno z małżonków nie zgadza się na wzięcie pożyczki, zwykle nie musi jej spłacać

Mąż pani Grażyny lubi zakupy na kredyt. Wyraziła zgodę na wzięcie pożyczki na telewizor, ale nie zgadza się na inne. A mąż ma chęć na nowe zakupy i kredyt.

Reklama

– Czy będę musiała go spłacać? – zapytała pani Grażyna. – Nie odpowiada pani za długi współmałżonka zaciągnięte bez pani zgody. Gdyby zgodę pani wyraziła, odpowiadałaby pani tak jak mąż. Wierzyciel (a więc osoba czy instytucja, np. bank, od której mąż pożyczył pieniądze) mógłby żądać spłaty nie tylko z majątku osobistego męża, ale też z waszego majątku wspólnego. Powinien jednak udowodnić, że wyraziła pani zgodę na zaciągnięcie długu (przedstawiając dokument).

– A co jeśli mąż załatwi raty sam, mimo że ja ich nie chcę? – Jeśli nie wie pani o zaciąganym kredycie lub nie wyraziła pani zgody na niego, wierzyciel może zażądać jego spłaty tylko z majątku osobistego męża oraz m.in. z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej.

Wspólny majątek nie może być zajęty

Nie może być zajęty ani wasz majątek wspólny, ani pani majątek osobisty (również pensja). Od tej sytuacji jest wyjątek.

– Jaki? – Gdyby pożyczone pieniądze mąż przeznaczył na zaspokojenie normalnych potrzeb rodziny (zapłatę za czynsz, jedzenie, ubrania, leki itd.).

Wtedy odpowiadać będziecie obydwoje, nawet jeśli mąż zaciągnął dług bez pani wiedzy i zgody. Zaspokajanie potrzeb rodziny to bowiem czynności tzw. zwykłego zarządu.

Na ich wykonywanie nie jest konieczna specjalna zgoda małżonka. Wierzyciel może więc wystąpić do są du o nadanie klauzuli wykonalności także przeciwko pani i (jeśli ją otrzyma) ściągnąć dług z majątku wspólnego. Nie wliczają się do tego tylko np. zakupy ratalne. Jeśli mąż kupił telewizor na raty, a pani nie pod- pisała umowy, nie można obciążyć pani tym długiem.

– A jak mąż nie będzie spłacał kredytu i bank nie będzie mógł go ściągnąć z jego majątku osobistego?

– Może wtedy wystąpić do sądu o orzeczenie rozdzielności majątkowej między wami. Jeśli sąd ją orzeknie, bank może ściągnąć dług z tej części majątku, która po ustanowieniu rozdzielności przypadła mężowi. art. 30–42 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Majątek osobisty, czyli co?

To osobny majątek każdego z małżonków, a więc m.in. oszczędności zgromadzone przed ślubem, przedmioty majątkowe (np. auto, mieszkanie), które zostały kupione przed ślubem lub otrzymane (przed lub w czasie małżeństwa) jako spadek, zapis lub darowizna, a także służące do zaspokajania osobistych potrzeb (np. sprzęt sportowy, odzież), pieniądze z odszkodowania.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również