Czy ksiądz może odmówić udzielenia chrztu?

„Z pierwszym mężem miałam ślub kościelny, którego nie można unieważnić. Teraz jestem w związku cywilnym. Oboje z mężem jesteśmy katolikami. Mamy 3-miesięcznego synka. Bardzo chcielibyśmy go ochrzcić, ale proboszcz odmówił nam tego sakramentu. Czy miał prawo to zrobić?” Kinga R. z Wieliczki

Zdjęcie

Ksiądz nie powinien odmówić sakramentu chrztu /123/RF PICSEL
Ksiądz nie powinien odmówić sakramentu chrztu
/123/RF PICSEL

Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Dowodzi te go przykład papieża Franciszka, który w styczniu ochrzcił w Kaplicy Sykstyńskiej 7-miesięczną córkę pary niemającej ślubu kościelnego. A metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny rozesłał do parafii w swojej archidiecezji instrukcję w sprawie odmawiania udzielenia chrztu.

Według niej księża nie mogą zmuszać rodziców do ślubu i uzależniać od niego chrztu dziecka. Decyzje o odmowie lub odłożeniu chrztu muszą konsultować z Kurią. 

Reklama

Arcybiskup uznał, że taka instrukcja jest potrzebna, bo odmowa udzielenia tego sakramentu jest niezgodna z Kodeksem prawa kanonicznego, Instrukcją Kongregacji Nauki Wiary Pastoralis Actio z 1980 r. i Instrukcją Konferencji Episkopatu Polski o chrzcie dzieci z 1975 r.

Ten ostatni dokument mówi: „Należy dopuszczać do chrztu wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone".

Ksiądz nie może definity wnie odmówić udzielenia chrztu. Jeśli nie widzi szans na przekazanie dziecku wiary w środowisku rodzinnym, może chrzest odłożyć w czasie. Tak stanowi kodeks prawa kanonicznego. W sytuacji opisanej przez Panią, gdy oboje rodzice są katolikami dziecko powinno zostać ochrzczone.

Warunkiem udzielenia tego sa kramentu jest podpisanie przez rodziców i rodziców chrzestnych oświadczenia, że zobo wiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Najprostszym wyjściem jest znalezienie kościoła, w którym proboszcz nie widzi problemu w udzieleniu chrztu dziecku z niesakramentalnego związku.

Należy jednak być przygotowanym na to, że chrzest będzie udzielony nie podczas niedzielnej Mszy Świętej, ale podczas kameralnego nabożeństwa tylko dla rodziny w innym dniu (najczęściej jest to sobota).

Warto wiedzieć. Zapisy z Kodeksu prawa kanonicznego o chrzcie:  Kan. 868 § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1. aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;

2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

Kan. 870 Dziecko podrzucone lub znalezione, jeśli po dokładnym zbadaniu nie ustali się jego chrztu, należy ochrzcić. 

Kan. 871 Płody poronione, jeśli żyją, należy, jeśli to możliwe, chrzcić.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Dobry Tydzień
Więcej na temat:

Zobacz również