Czy można złożyć reklamację jeszcze w trakcie usługi

Wynajęłam firmę do odmalowania mieszkania. Według umowy fachowcy mieli wyrównać ściany i dopiero potem położyć farbę. Ale widzę, że w pierwszym pokoju nie zrobili tak na całej powierzchni. Czy mogę już reklamować takie wykonanie, zanim jeszcze zakończą prace? Ewa z Olkusza

Oczywiście, może Pani reklamować usługę, której wykonanie jeszcze trwa. Co więcej, szybkie działanie jest tym bardziej uzasadnione, że dzięki temu może Pa ni zapobiec niezgodnemu z umową wykonaniu reszty prac i konieczności kolejnych poprawek.

Z firmą remontową zawarła Pani umowę o dzieło, czyli taką, która ma się zakończyć określonym rezultatem, w tym wypadku wyrównaniem ubytków i pomalowaniem ścian. Jako zamawiająca ma Pani prawo sprawdzać postęp prac i oceniać ich jakość. Skoro prawidłowość wykonania już budzi zastrzeżenia, powinna Pani zgłosić firmie uwagi, i najlepiej zrobić to na piśmie.

Reklama

Co ma się w nim znaleźć? Dobrze, by napisała Pani, że określonego dnia (proszę podać konkretną datę) stwierdziła, że będące przedmiotem umowy roboty nie są zgodne z ustaleniami. Tu należy wymienić powody – co i w którym miejscu (ewentualnie, na jak dużej powierzchni) zrobiono inaczej, niż było uzgodnione.

Następnie, proszę, wezwać firmę do zmiany sposobu wykonywania prac i realizacji usługi zgodnie z treścią umowy. Trzeba również wyznaczyć na to termin, np. dwóch tygodni od dnia dostarczenia pisma.

Na zakończenie powinna Pani zapowiedzieć, że jeśli w tym czasie wykonawca nie dokona poprawek, to zleci je Pani innej osobie na koszt i ryzyko firmy wykonawcy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Na żywo

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej