Czy po ślubie trzeba zmienić nazwisko?

Chociaż większość kobiet decyduje się przyjąć nazwisko swojego męża, możliwości jest znacznie więcej.

Narzeczony córki chce po ślubie dołączyć nasze nazwisko do swojego. Chciałabym wiedzieć, czy można tak zrobić? Jakie nazwisko będzie nosiła córka i ich dzieci? – Ewa Czyż z Ełku.

Reklama

Każdy małżonek decyduje, jakie nazwisko będzie nosić po ślubie. W tym celu przed ślubem składa w urzędzie stanu cywilnego oświadczenie. Jeśli tego nie zrobi, nosi dotychczasowe nazwisko.

Narzeczeni mogą tworzyć różne konfiguracje ze swoich nazwisk, ale nie wolno im używać takich, których przed ślubem nie nosili. Jeśli decydują się na wspólne, nie musi to być nazwisko męża, jak się powszechnie przyjęło, ale równie dobrze żony.

Zarówno mąż, jak i żona mogą po ślubie zachować swoje dotychczasowe miana. Wtedy nazwiska małżonków będą brzmiały inaczej – wyjąwszy sytuacje, w których ślub zawiera dwoje ludzi przypadkowo noszących to samo nazwisko. Nowożeńcy (lub jedno z nich) mogą łączyć dotychczasowe nazwiska. Nowo powstałe może liczyć najwyżej dwa człony.

Jeśli więc osoba o podwójnym nazwisku łączy je z tym, które nosi wybranek, musi zrezygnować z jednego z dotychczasowych członów. Np. pan Adamski–Kot, żeniąc się z panią Bąk, może się nazywać Adamski–Bąk, Kot–Bąk, Bąk–Adamski lub wreszcie Bąk–Kot.

Jeśli Pani przyszły zięć – załóżmy, nazywa się Nowak, – przyjmie nazwisko Pani córki, będzie się nazywał Nowak-Czyż albo Czyż-Nowak – kolejność członów nie ma znaczenia. Jeżeli jednak obie strony dokonują zmiany, kolejność nazwisk powinna być ta sama – inaczej ich nazwiska nie będą jednakowe.

Jeśli i Pani córka zechce mieć podwójne nazwisko, przed ślubem młodzi muszą uzgodnić, jak będzie brzmiało: Nowak–Czyż czy Czyż-Nowak. Jeśli małżonkowie mają różne nazwiska, ich dziecko nosi to wskazane w oświadczeniu składanym przed ślubem w USC. Może to być nazwisko jednego z nich albo utworzone z nazwiska matki i ojca.

Jeśli rodzice nie dokonali wcześniej wyboru, dziecko nosi miano matki i dodane do niego nazwisko ojca. Może liczyć najwyżej dwa człony, więc gdy któreś z rodziców ma podwójne nazwisko, tylko jeden człon łączy się z mianem drugiego rodzica.

Konsultacja: mecenas Janusz Górski, prawnik z wieloletnią praktyką, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej