Czy samotny rodzic jest chroniony przed zwolnieniem z pracy?

W firmie, w której pracuję, szykują się zwolnienia grupowe. Czy jako samotna matka jestem chroniona przed utratą etatu?

Zdjęcie

/mat. archiwalny
/mat. archiwalny

Izabela Kieczka-Grabowska, radca prawny

Niestety, obowiązujące przepisy nie przewidują ochrony stosunku pracy wynikającej jedynie z faktu, że pracownik jest osobą samotnie wychowującą dziecko. W tym zakresie pewnych wskazówek interpretacyjnych dostarcza jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Reklama

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie zmniejszenia zatrudnienia wybór zwalnianego pracownika może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wtedy, gdy jego sytuacja osobista jest znacznie gorsza niż pozostałych pracowników (wyrok SN z 19.12. 1996 r., I PKN 46/96).

Ponadto, zdaniem Sądu Najwyższego wypowiedzenie umowy o pracę jedynemu żywicielowi rodziny wykonującemu należycie obowiązki pracownicze może być uznane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jeśli wypowiedzenie nie zostało podyktowane szczególnymi przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy.

Oznacza to, iż w przypadku niezasadnego w pani ocenie zwolnienia może pani wystąpić do sądu i domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Kwota odszkodowania może odpowiadać wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie może być jednak niższa od wynagrodzenia za przysługujący pani okres wypowiedzenia.

Swoje żądania może pani uzasadnić tym, że pracodawca, zwalniając panią, naruszył zasady współżycia społecznego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Więcej na temat:

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej