Czy urząd pracy dopłaci do przedszkola?

Niedawno straciłam pracę. Utrzymuję się z jednego zlecenia, ale ono również niedługo mi się skończy. Co robić? Mam na utrzymaniu córeczkę, która od września powinna pójść do przedszkola. Za co ja to wszystko opłacę? Magdalena z Piekar Śląskich.

Gdyby straciła Pani również zlecenie, należy zarejestrować się w urzędzie pracy. Nie tylko otrzyma Pani zasiłek dla bezrobotnych, ale również zyska Pani szansę na dofinansowanie do przedszkola.

Reklama

Bowiem samotny, bezrobotny rodzic, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 7, może otrzymać refundację opłaty za przedszkole lub żłobek w kwocie odpowiadającej 50% zasiłku dla bezrobotnych (obecnie będzie to maksymalnie ok. 415 zł miesięcznie).

Warunkiem otrzymania takiej refundacji jest podjęcie zatrudnienia ze skierowania z urzędu pracy lub uczęszczania na płatny staż albo szkolenie.

Dopłata do przedszkola (żłobka lub wynagrodzenia dla niani) może być przyznana maksymalnie na 6 miesięcy, oczywiście jeśli podejmie Pani zaproponowaną przez urząd pracę. Gdyby zaś otrzymała Pani skierowanie na staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie, to taki dodatek będzie Pani dostawała przez cały okres trwania tych zajęć.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Na żywo
Więcej na temat:

Zobacz również