Czy w razie upadłości biura podróży mam gwarancję powrotu do kraju i szansę na odszkodowanie?

Zdjęcie

/Arch. Bauer
/Arch. Bauer

Biura podróży organizujące imprezy turys tyczne obowiązane są do przedsięwzięcia kroków mających na celu ochronę interesów turystów na wypadek upadłości. W przypadku niewypłacalności biura podróży obowiązek zorganizowania powrotu do domu spoczywa na marszałku województwa.

Reklama

On jednak nie ponosi odpowiedzialności za to, iż biuro podróży nie wywiązało się z umów. Jest jedynie upoważnionym do dysponowania środkami finansowymi wypłaconymi przez ubezpieczyciela lub bank z tytułu umowy gwarancji albo ubezpieczenia. Na równi z powrotem do kraju dla każdego turysty ważne jest odzyskanie pieniędzy za niewykorzystaną wycieczkę.

Niestety, nie zawsze odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wysokości. Zależy to od sumy określonej w umowie ubezpieczenia czy też gwarancji. Pomimo braku pełnego odszkodowania szansa na odzyskanie pieniędzy nadal istnieje.

Turysta jest bowiem wierzycielem pechowego biura podróży, więc może zgłosić swoją wierzytelność i uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym toczącym się w sądzie, do którego firma złoży wniosek o upadłość.

Sąd wezwie klientów biura do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie – 1 do 3 m-cy po wpłynięciu dokumentów.

Agnieszka Antoniak prawnik

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Telemax

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej