Dziedziczenie ziemi rolnej – nowe zapisy

Zgodnie z nowymi zasadami, spadkobierca ma możliwość potwierdzić prawo dziedziczonego do majątku u notariusza lub udać się do sądu. Sprawa u notariusza jest nieco droższa, ale szybsza. Warunkiem jest, aby wszyscy spadkobiercy u niego się stawili. Poświadczenie takie może dotyczyć zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego.

W związku z niedawną zmianą przepisów dotyczących obrotu gruntami rolnymi powstało wiele wątpliwości w kwestii dziedzicze nia gospodarstwa rolnego.

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła skorzystać z prawa pierwokupu gruntu rolnego nie tylko w przypadku sprzedaży, ale także w zakresie dziedziczenia.

Reklama

Przepisy nie ingerują jednak w sprawę dziedziczenia gospodarstwa między członkami rodziny uprawnionymi do dziedziczenia. Rząd wycofał się z pomysłu, aby ANR mogła skorzystać z prawa odkupu ziemi, jeżeli dziedziczy ją dziecko zmarłego, które nie pracuje na roli.

W związku z tym osoby bliskie spadkodawcy, dziedziczące z ustawy lub wskazane w testamencie (dzieci, wnuki, rodzeństwo i jego dzieci, rodzice oraz dzieci adopcyjne), mogą dziedziczyć grunty rolne bez ingerencji Agencji.

Osobom bliskim rolnik może również ziemię sprzedać lub przekazać w drodze darowizny. Jeżeli dziedziczyć ma osoba spoza grupy tzw. bliskich i niemająca kwalifikacji rolniczych, stosować należy wówczas nowe przepisy, tzn. ANR ma prawo odkupu takiej ziemi za równowartość rynkową nieruchomości.

Odpowiada Agnieszka Antoniak, prawnik

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Kurier TV

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej