EKUZ: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jeśli wyjeżdżasz za granicę, a masz kłopoty ze swoim zdrowiem, wyrób Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Elżbieta W. wybiera się w odwiedziny do kuzynki, która mieszka we Francji. Ponieważ miewa kłopoty kardiologiczne, pomyślała sobie, że w razie choroby byłaby ciężarem dla rodziny, a tego bardzo chciałaby uniknąć.

Reklama

Znajoma poradziła jej, by wykupiła sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, dzięki której będzie mogła korzystać z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach, co jego obywatele.

Ponieważ Krystyna niewiele wiedziała na ten temat, zadzwoniła do Narodowego Funduszu Zdrowia po więcej informacji. Tam poinformowano ją, że aby otrzymać EKUZ, musi złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ, odpowiednimi ze względu na jej miejsce zamieszkania. A pobrać go może ze strony internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl).

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Krystyna chciała wiedzieć, na jak długo jest wydawana taka karta, gdyż kuzynka zaprosiła ją aż na trzy miesiące. – Mające zatrudnienie osoby ubezpieczone, prowadzący pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierający rentę, ubezpieczeni studenci, członkowie rodzin ubezpieczonych, a także kobiety w ciąży oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą otrzymać kartę na sześć miesięcy. Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy dostaną ją na dwa miesiące, a emeryci na pięć lat – wyjaśniła Krystynie pracownica NFZ.

– A do czego uprawnia mnie ta karta? – dopytywała dalej Krystyna. – Przede wszystkim do korzystania z opieki medycznej w takim zakresie, który umożliwi pobyt w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. Kobiety w ciąży mają zapewniony dostęp do niezbędnych świadczeń związanych z porodem i okresem połogu.

Karta natomiast nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia. Poza tym uprawnia ona do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.

Pracownica NFZ uprzedziła Krystynę, że w większości państw europejskich publiczne placówki medyczne pobierają za leczenie opłaty. A ich pełna lista znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl. – W takich sytuacjach nawet EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów – dodała.

Czego EKUZ nie zapewni?

1. Posiadanie karty EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia w prywatnych przychodniach i szpitalach.

2. Nie gwarantuje osobom poszkodowanym zwrotu np. kosztów transportu medycznego zarówno w kraju zdarzenia, jak również transportu medycznego albo transportu zwłok do Polski.

3. Przed zagranicznym wyjazdem warto dodatkowo ubezpieczyć się i wykupić komercyjne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Konsultacja: Leon Szulc

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Twoje Imperium

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej