Elektroniczne księgi wieczyste

Od 1 lipca 2014 można przez internet nie tylko przeglądać księgi wieczyste, ale także dostać ich odpis.

Tylko przez pierwszy tydzień funkcjonowania tych nowych udogodnień odnotowano ponad 960 tys. wejść do elektronicznego systemu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do.

Reklama

Odpis księgi wieczystej, który otrzymamy drogą elektroniczną po wydrukowaniu zyska taką sama moc prawną, jak dokument wydany przez sąd wieczystoksięgowy. Mimo, że będzie bez urzędowej pieczęci i podpisu upoważnionego pracownika.

Zwykły odpis elektroniczny kosztuje 20 zł, a zupełny 50 zł. Można za nie zapłacić wyłącznie przelewem.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej