Formalności przy nabyciu spadku

Zmarł mój mąż. Byliśmy współwłaścicielami działki i domu. Mamy troje dorosłych dzieci. Jakie sprawy urzędowe muszę załatwić? Krystyna z Wielkopolski

Proszę udać się wraz z dzieć mi do notariusza, by uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia. Może Pani też złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu rejo nowego.

Reklama

Gdy Pani i dzieci uzyskacie dokumenty o nabyciu spadku, proszę zgłosić spadek do urzędu skarbowego. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od daty nabycia spadku. Jako najbliższa rodzina zmarłego nie płacicie Państwo podatku.

Podst.: art. 931, 941, 1025 k.c., art. 627-689 k.p.c., art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Naj

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej