Gdy ci odmówią wypłaty becikowego...

Jeśli przyszła mama nie chce mieć kłopotów z uzyskaniem becikowego, musi się zbadać przed 10. tygodniem ciąży.

Gdy Urszula K. zorientowała się, że jest w ciąży, zapisała się do lekarza. Na wizytę do ginekologa musiała jednak poczekać, bo kolejka pacjentek była długa. Gdy w końcu została zbadana, była w 11. tygodniu ciąży. Jak się później okazało, termin tego badania miał duże znaczenie.

Do lekarza idź jak najszybciej!

Gdy po następnych sześciu miesiącach Urszula urodziła córkę, jej mąż Adam złożył w urzędzie gminy wniosek o wypłatę becikowego. Niestety, odmówiono mu tego świadczenia, uzasadnianiając tym, że Urszula pierwsze badanie wykonała będąc w 11. tygodniu ciąży, a przepis stanowi, że należy to zrobić najpóźniej w 10. tygodniu.

Reklama

Zirytowany odmową Adam natychmiast poszedł po radę do prawnika. – Tysiąc złotych to dla mojej rodziny dużo pieniędzy. Czy nie mamy już szansy na uzyskanie becikowego? – spytał.

– Otóż otrzymanie becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jest uzależnione od spełnienia kilku warunków, a jednym z nich są systematyczne badania przyszłej matki. Ciężarna musi być pod opieką lekarską nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży i przynajmniej raz w trymestrze przejść badanie. Jeśli nie potwierdzi go lekarz ani położna, gmina zapewne odmówi przyznania becikowego – powiedział prawnik i od razu poradził, co zrobić w razie odmowy wypłaty.

– W urzędzie gminy, który wydał decyzję odmowną, należy w ciągu czternastu dni od daty jej wydania złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). – A jeśli to nic nie da? – dopytywał mąż Urszuli. – Wówczas może pan złożyć skargę do wojewódzkiego sądu odwoławczego. Na jej złożenie z kolei ma pan trzydzieści dni od daty decyzji SKO – poinstruował prawnik.

– Jakie są szanse na pozytywną decyzję? Duże czy małe? – spytał Adam. – Nie są małe – rzekł prawnik. – Ale trzeba wskazać powód, dla którego dopiero w jedenastym tygodniu ciąży doszło do pierwszej wizyty u lekarza.

Prawnik pocieszył Adama, że wiele sądów uważa, że termin, od którego kobieta ciężarna znalazła się pod opieką lekarską, powinien być liczony od momentu zgłoszenia się do przychodni lub lekarza, a nie od rzeczywistej daty pierwszego badania.

– Sądy często podkreślają – podsumował prawnik – że matka dziecka nie może być pokrzywdzona odmową wypłaty becikowego tylko dlatego, że była zmuszona czekać w kolejce na wizytę do lekarza w publicznej placówce opieki zdrowotnej.

Leon Szulc

1. Aby potwierdzić, że ciężarna pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży aż do porodu, rodzice muszą dołączyć do wniosku o becikowe zaświadczenie wystawione przez lekarza albo położną.

2. Odpowiedni druk zaświadczenia ma lekarz lub położna.

3. Na formularzu wpisuje się, od którego tygodnia ciąży przyszła matka znajdowała się pod opieką lekarską, a także daty trzech badań, po jednym w każdym trymestrze ciąży.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Twoje Imperium
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej