Gdy trzeba wyznaczyć „dzień ojca”

Jeśli rodzice po rozstaniu nie mogą określić zasad kontaktowania się z dziećmi, wkracza sąd i ustala, kiedy i jak się spotykać.

Katarzyna K. rozstała się z konkubentem, z którym ma kilkuletnią córkę. Ojciec kontaktuje się z dzieckiem – sęk w tym, że przychodzi, kiedy mu to pasuje, nie licząc się ani z planami Katarzyny, ani z rozkładem zajęć córki.

– Jak ja mam się z nim porozumieć? – narzekała Katarzyna, rozmawiając ze znajomą prawniczką. – Nie chcę mu zabraniać kontaktów z córką, tym bardziej że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. – Powiesz mi, co mogę zrobić? Prawniczka podpowiedziała Katarzynie, żeby przede wszystkim złożyła do sądu wniosek o ustalenie kontaktów byłego partnera z dzieckiem.

Co znaczy kontakt z dzieckiem

Reklama

Poinformowała też Katarzynę, co należy rozumieć pod tym określeniem. – Jest to przede wszystkim przebywanie z dzieckiem. A więc: odwiedziny, spotkanie, zabieranie go poza miejsce, w którym mieszka, bezpośrednie porozumiewanie się, telefonowanie, utrzymywanie korespondencji... – wymieniała prawniczka. – I gdzie mam złożyć ten wniosek? – spytała Katarzyna. \

– W sądzie rejonowym, wydziale rodzinnym i nieletnich, właściwym według miejsca zamieszkania lub pobytu córki – odpowiedziała prawniczka. Dodała, że do wniosku należy dołączyć skrócony akt urodzenia dziecka. Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 złotych. – Co powinno być w takim wniosku zawarte? – dopytywała Katarzyna. – Musisz napisać, jaki ma być zakres jego kontaktów z córką, biorąc pod uwagę głównie jej dobro – usłyszała. Katarzyna była jednak pewna, że ojciec dziecka będzie domagał się w sądzie kontaktów z córką w zupełnie innym czasie, niż ona zaproponuje.

– Wtedy możesz prosić sąd, by zgodził się, żebyś przedstawiła opinię rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, dotyczącą ustalenia najlepszych kontaktów ojca z dzieckiem. Taka opinia jest najbardziej obiektywnym dowodem w sprawie – poradziła prawniczka.

Leon szulc

Jak można ograniczyć kontakty

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd rodzinny może: – zakazać rodzicowi spotykania się z nim; – zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu; – pozwolić na spotykanie się z nim tylko w obecności drugiego z rodziców, opiekuna, ewentualnie kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd; – ograniczyć kontakty z dzieckiem do określonych sposobów porozumiewania się na odległość; – zakazać porozumiewania się nawet na odległość.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Twoje Imperium

Zobacz również