Jak napisać wniosek o spadek do sądu

Podajemy: 1. nazwę sądu 2. imię, nazwisko, adres wnioskodawcy 3. personalia i adresy wszystkich uczestników 4. tytuł: Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 5. treść: Wnoszę o stwierdzenie, że spadek po (imię, nazwisko i ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy) na podstawie ustawy (testamentu) nabyli (podać spadkobierców i ich pokrewieństwo ze zmarłym) 6. uzasadnienie: data śmierci spadkodawcy i powiązania rodzinne – jako dowody odpisy aktów stanu cywilnego.

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również