Jak odzyskać zaległe pensje?

Firma kolejny miesiąc nie wypłaca nam pensji. Jak odzyskać nasze pieniądze? A może złożyć pozew zbiorowy? Elżbieta z Katowic

Proponuję na początek wezwać pracodawcę do zapłaty zaległych należności. Kopię tego pisma powinna Pani zachować jako dowód. Dopiero gdyby nie przyniosło to skutku, powinna Pani złożyć oficjalną skargę na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy, a konkretnie do okręgowego inspektora.

Musi ona zawierać: Pani imię, nazwisko i adres, zaległą kwotę i datę, kiedy miała Pani dostać pensję, wskazanie czynności, jakie Pani podjęła dla odzyskania pieniędzy, a także dane pracodawcy. Skargę może Pani dostarczyć osobiście, wysłać pocztą, a nawet e-mailem.

Reklama

PIP ma miesiąc na jej rozpatrzenie. Jeśli potwierdzi Pani zarzuty, wyda nakaz płacowy, a ten podlega natychmiastowemu wykonaniu. Gdyby pracodawca nie zareagował, może dostać grzywnę, i to kilka razy (osoba fizyczna – do 50 tys. zł, firma – do 200 tys. zł).

Do pozwu grupowego potrzeba minimum 10 osób

Niewykluczone, że będzie Pani musiała wejść na drogę sądową. Jest ona możliwa, bo nie minęły jeszcze trzy lata od dnia, w którym miała Pani otrzymać wynagrodzenie. Pozew składa się do sądu rejonowego, ale jeśli kwota jest wyższa niż 75 tys. – to do sądu okręgowego.

Napisać go może Pani sama, podając strony sporu, ich adresy, żądaną kwotę (zaległość plus ustawowe odsetki za zwłokę). W uzasadnieniu powinna Pani napisać, od kiedy pracuje na danym stanowisku, jakie wynagrodzenie Pani przysługiwało i przez jaki czas go nie wypłacono. Pod każdym stwierdzeniem dobrze jest podać dowód, np. treść umowy o pracę czy oświadczenie świadka. Zasadniczo taki pozew jest zwolniony z kosztów sądowych.

Pozew zbiorowy, o który Pani pyta, można złożyć, jeżeli to samo roszczenie wobec firmy ma co najmniej 10 osób. Trzeba wtedy wybrać reprezentanta grupy, który składa pozew w jej imieniu. Wniosek do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym sporządza pełnomocnik, czyli adwokat lub radca prawny.

Muszą być dołączone oświadczenia członków o przystąpieniu do grupy i umowa z pełnomocnikiem. Opłata sądowa wynosi 2 proc. wartości przedmiotu sporu (minimum 30 zł).

Przydatne informacje

Gdzie pisać? Adresy właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy i najbliższego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy znajdziesz na stronie www.pip.gov.pl.

Formularze pozwu Gdy gdy sprawa toczy się o kwotę niższą niż 10 tys. zł formularz znajdziesz na stronie www.ms.gov.pl.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Na żywo

Zobacz również